Образованието оди напред, ние го следиме.

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/   https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_en

Важно соопштение за рокот 26.04.2017 поднесување апликации за КА347

Ве молиме имајте во предвид дека поднесувањето на апликации од Клучната Акција 347 за рокот 26.04.2017 година исклучиво ќе биде пристапно преку веб платформа овозможена од Европската комисија. За разлика од сите останати апликации, во КА347 од следниот рок пристапот до апликациската форма ќе биде достапна преку следниов линк:

https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/

Повеќе...

ЕВРИДИКА: белешка за извештаи за подобрувањето на наставата во ЕВРОПА

Во рамките на мрежата Евридика објавена е белешка коај што ги сумира резултатите од два извештаи што се однесуваат на подобрувањето на наставата во училиштата во Европа.

Истата е достапна од следниот линк.

Повеќе...

Новата платформа eTwinning Life е во функција

tl_files/docs/eplus/images/Copy-etw-live.jpg

Централниот сервис за поддршка на акцијата еТвининг ја пушти во употреба новата еТвининг платформа eTwinning Life https://live.etwinning.net/ која што се карактеризира со комплетно редизајнирана персонална секција за еТвинерите базирана на технологијата од социјалните онлајн мрежи, нудејќи со тоа и нови напредни алатки, лесно употребливи за размена на информации и споделување со колегите на платформата.

Повеќе...

Известување за апликантите кои поднесуваат апликации во наредните рокови од 2015 година

Доколку искусите проблеми при отворање на електронските апликациите за поднесување на апликации за рокот 1 октомври 2015 во областа на млади и акцијата КА107, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ги известува своите апликанти да не ја користат верзијата 2015.008 (15.8) од софтверот Адобе (Adobe reader). Доколку се соочите со ваква ситуација Ве молиме да ги користите претходните изданија на истиот софтвер почнувајќи од 2015.007 (15.7) верзија или постара.

Повеќе...

Листа на онлајн Настани за учење за есента 2015

tl_files/docs/eplus/images/logo_eTw.png

Централниот сервис за поддршка ја има објавено листата на сите онлајн настани за учење преку платформата Learning Lab на следниот линк http://learninglab.etwinning.net/web/guest/learning-events. Ве молиме, доколку сте заинтересирани за овие обуки да аплицирајте преку вашиот десктоп на платформата etwinning.net. Доделувањето на пристап за обука се базира на квоти според земјата во која што е регистрирано училиштето.

Повеќе...

Повик за тренинг курс во Македонија - Напреден тренинг за квалитет 2015 (ATOQ 2015)

Целта на тренингот:

Тренинг курсот има за цел да се зголеми квалитетот на младинските размени. Базиран на претходни искуства, меѓународна група на младински работници ќе се фокусираат од аспект на квалитетот и подобрување на менаџерските компетенции да придонесат подигнување на квалитетот на мобилноста во програмата Еразмус+.  

Тренингот е во организација на Националната агенција за европски образовни програми и мобилноство соработка со Националната агенција од Унгарија, Националната агенција од Турција и Салто центарот ЈИЕ.

Напредниот тренинг за квалитет (ATOQ 2015) ќе се реализира во Македонија од 24 до 29 ноември 2015.

Таргет група за тренинг курсот се младнски работници и млади лидери, луѓе кои  биле дел од тим за организација, или работеле како лидери на групи/младински лидери во најмалку една младинска размена.

Повеќе...

Воведен состанок за Еразмус+ КА201 и КА202

Во рамките на активностите на подготовка на грантираните апликанти за ефиксна реализација на проектите од Еразмус+ програмата, Националната агенција организираше воведен состанок за проектите кои што ќе бидат финансирани во рамките на КА201 (училишно образование) и КА202 (стручно образование и обука) во 2015 година.

На состанокот претставниците на Националната агенција ги презентираа процедурите за организација на проектите во наведените акции и одговорија на прашањата на присутните организации во врска со детали од Водичот за програмата Еразмус+.

Повеќе...

ЕВРИДИКА факти и податоци: училишен и академски календар во европските образовни системи

Во рамките на мрежата Евридика објавени се академскиот и училишниот календар во образовните системи на земјите членки на мрежата ЕВРИДИКА.

Документите, објавени во PDF формат и на англиски јазик, можете да ги превземете од следните линкови:

1. Organisation of school time in Europe: Primary and secondary general education - 2015/16 school year

2. The Organisation of the Academic Year in Europe - 2015/16

 

Повеќе...

ПОВИК ЗА КОНТАКТ СЕМИНАР ВО ИТАЛИЈА ЗА УЧИЛИШНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Целта на тренингот:

Контакт семинарот има за цел да се споделат и да се откријат  нови политики за обновување и приоди во оваа област, со цел создавање на вкрстени стратешки партнерства за прашањето на NEET. Да се биде NEET има сериозни негативни последици врз поединецот, општеството и економијата. Да се биде NEET може да доведе до голем број на социјални недостатоци, како што се  незадоволство, несигурност и слабо вработување во иднина, навреда на младите и ментални и физички здравствени проблеми.

Контакт семинарот ќе се реализира во Неапол, Италија од  5 до 7 ноември 2015.

Повеќе...

Резултати од евалуацијата на апликациите пристигнати за акцијата КА2 - 2015г

Националната агенција ги објавува резултатите од евалуацијата на апликациите пристигнати за акцијата КА2 - 2015г, за рокот 31 март 2015г. Во овој рок, за четирите подакции КА201/КА202/КА203 и КА204, пристигнаа вкупно 41 апликации за проекти од областа на стратешки партнерства. По завршениот процес на техничка проверка, евалуација и селекција беа донесени решенија за доделување грант за вкупно 13 апликации.

Повеќе...