Образованието оди напред, ние го следиме.

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/   https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_en

Нови апликациски формулари за КА107 и преглед на буџети по региони

Во врска со програмата Еразмус+, клучна акција 1, КА107, Ве известуваме дека вториот рок за аплицирање е до 15.09.2016 година, 12:00 часот попладне. Апликациските формулари за програмата Еразмус+, КА107, втор рок за аплицирање се прикачени на ВЕБ страната на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност на следниот линк.

Повеќе...

Повик за контакт семинар во Сплит, Хрватска

Тема: Поврзување на јавните власти и образовните институции во Еразмус+ (Connecting Public Authorities and Educational Institutions in Erasmus+)

Целта на тренингот:

Целта на овој контакт семинар е да овозможи соработка на локални и регионални власти и образовните институции со единствена цел за дизајнирање на Еразмус+ проекти кои се засновани на модернизација и интернационализација на образование и обука.

Овој семинар претставува можност за наоѓање на Европски партнери со слични интереси за развивање на проекти идеи за нови Еразмус+ Стратешки Партнерства (КА2) во полето на училишно образование, стручно образование и обука и/или образование на возрасни.

Контакт семинарот ќе се реализира во Сплит, Р. Хрватска од 9 до 11 ноември 2016.

Повеќе...

Повик за контакт семинар во Сплит, Хрватска

Тема: Поврзување на јавните власти и образовните институции во Еразмус+ (Connecting Public Authorities and Educational Institutions in Erasmus+)

Целта на тренингот:

Целта на овој контакт семинар е да овозможи соработка на локални и регионални власти и образовните институции со единствена цел за дизајнирање на Еразмус+ проекти кои се засновани на модернизација и интернационализација на образование и обука.

Овој семинар претставува можност за наоѓање на Европски партнери со слични интереси за развивање на проекти идеи за нови Еразмус+ Стратешки Партнерства (КА2) во полето на училишно образование, стручно образование и обука и/или образование на возрасни.

Контакт семинарот ќе се реализира во Сплит, Р. Хрватска од 9 до 11 ноември 2016.

Повеќе...

Годишна еТвининг конференција во Атина, 27-29 октомври 2016г.

Во согласност со работната програма за 2016г. Националната агенција за европски образовни програми има предвидено учество на двајца (2) наставници за еТвининг конференција во Атина-Грција на тема”еТвининг и дигитално граѓанство”.  чија цел ќе биде да реализираат активности за промоција на акцијата еТвининг како составен дел на програмата Еразмус+ на Европската Комисија. Износот на котизацијата и патните трошоци ги покрива Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Работен јазик на настанот ќе биде англиски.

Повеќе...

Нови апликациски формулари за КА105, КА205 и КА347 третиот рок 2016

Националната агенција ги објавува новите верзии на апликациските формулари за КА105, КА205 и КА347 за третиот рок 2016г. Истите можада да се превземат на во под-изборникот Апликациски формулари од менито ДОКУМЕНТИ на нашата веб страница.

Повеќе...

е-Твининг тематска конференција за професионален развој во Италија (Фиренца), 21-23 септември 2016

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност резервира две (2) места на учество на еТвининг – тематска конференција за професионален развој во Италија (Фиренца) од 21 до 23 септември  2016 година. Организатор на настанот е Unità Nazionale eTwinning Italia (Agenzia Nationale Erasmus+INDIRE–www.erasmusplus.it). Темата на настанот е „Citizenship a new ethic for the 21st Century-the contribution of eTwininng“.

 

Повеќе...

Повик за контакт семинар во Толедо, Шпанија

Theme/Тема: Recognition and validation in adult education (Признавање и валидација во образование на возрасни)

Целта на тренингот:

Промовирање на предлози за Проекти за мобилност (КА1) или стратешки партнерства (КА2) кои се поврзани со признавање и валидација на вештини во образованието на возрасни.

Повеќе...

Повик за контакт семинар во Палермо, Италија

Theme/Тема:  European cooperation to promote intergenerational and intercultural exchange in non-formal and formal contexts (Европска соработка за промоција на меѓу-генерациската и меѓу-културната размена во не-формални и формални контаксти)

Целта на тренингот:

Со оглед на тоа дека бројот на мигранти расте во последниве неколку години, се појавува и потребата од помош и поддршка преку индивидуално учење (јазик, основно знаење и вредности на домашните општества) и за социјално учење (зајакнување на интеркултурно разбирање и заедничко почитување). Станува се поитно и поитно да се осигура заедничко разбирање за нови и компилирани предизвици со кои се соочуваме. Сепак, многу е важно да се промовира новата културна парадигма, се со цел да се стимулира позитивното дејство кое има за цел промовирање на активно граѓанство со различни традиции и култури. Смислата да се биде активен граѓанин во мултикултурно и мултиетничко општество е центар на овој семинар кој ќе стимулира заедничка рефлексија на инклузија и информирано граѓанство.

Повеќе...

Повик за контакт семинар во Зандвоорт аан Зее (Zandvoort aan Zee), Холандија

Theme/Тема: Quality assurance in VET through Culture of Quality and Learning (Обезбедување квалитет во стручно образование и обука преку култура на квалитет и учење)

Целта на тренингот:

Осигурувањето на квалитетот е една од петте препораки од Копенхагенскиот процес за ВЕТ во Рига. Холандија и некои други земји работат на иновативни пристапи. Тоа претставува концепт каде културата на квалитетот е клучот за промена во ВЕТ институциите  врз основа  на интеграцијата на четири елементи:

Повеќе...

Повик за контакт семинар во Малага, Шпанија

Theme/Тема: Equity and Inclusion in School Education (Еднаквост и инклузија во Училишно образование)

Целта на тренингот:

Контакт семинарот е наменет за професионалци во полето на образование (едукатори, наставници, директори, училишни советници и итн.) и претставници на институциите кои се наменети за образование. Ги покануваме учесниците кои се заинтересирани за дизајнирање и имплементирање на методологии за промовирање на инклузивно образование или работа со еднаквост и инклузија кои се справуваат со било која причина која што е опишана во Еразмус+ Програмскиот Водич 2016.

Повеќе...