Образованието оди напред, ние го следиме.

 

ЕРАЗМУС+ резултати од проекти


 tl_files/docs/eplus/2016/MT-img.png

Известување за MobilityTool+

Европската Комисија ја објави новата верзија на упатството за користење на алатката MOBILITY TOOL+. Документот е достапен во менито ДОКУМЕНТИ / ЕРАЗМУС+ УПАТСТВА И ПРИРАЧНИЦИ или директно на следниот линк.


Повик за тренинг курс во Македонија - Напреден тренинг за квалитет 2015 (ATOQ 2015)

Целта на тренингот:

Тренинг курсот има за цел да се зголеми квалитетот на младинските размени. Базиран на претходни искуства, меѓународна група на младински работници ќе се фокусираат од аспект на квалитетот и подобрување на менаџерските компетенции да придонесат подигнување на квалитетот на мобилноста во програмата Еразмус+.  

Тренингот е во организација на Националната агенција за европски образовни програми и мобилноство соработка со Националната агенција од Унгарија, Националната агенција од Турција и Салто центарот ЈИЕ.

Напредниот тренинг за квалитет (ATOQ 2015) ќе се реализира во Македонија од 24 до 29 ноември 2015.

Таргет група за тренинг курсот се младнски работници и млади лидери, луѓе кои  биле дел од тим за организација, или работеле како лидери на групи/младински лидери во најмалку една младинска размена.

Повеќе...

Воведен состанок за Еразмус+ КА201 и КА202

Во рамките на активностите на подготовка на грантираните апликанти за ефиксна реализација на проектите од Еразмус+ програмата, Националната агенција организираше воведен состанок за проектите кои што ќе бидат финансирани во рамките на КА201 (училишно образование) и КА202 (стручно образование и обука) во 2015 година.

На состанокот претставниците на Националната агенција ги презентираа процедурите за организација на проектите во наведените акции и одговорија на прашањата на присутните организации во врска со детали од Водичот за програмата Еразмус+.

Повеќе...

ЕВРИДИКА факти и податоци: училишен и академски календар во европските образовни системи

Во рамките на мрежата Евридика објавени се академскиот и училишниот календар во образовните системи на земјите членки на мрежата ЕВРИДИКА.

Документите, објавени во PDF формат и на англиски јазик, можете да ги превземете од следните линкови:

1. Organisation of school time in Europe: Primary and secondary general education - 2015/16 school year

2. The Organisation of the Academic Year in Europe - 2015/16

 

Повеќе...

ПОВИК ЗА КОНТАКТ СЕМИНАР ВО ИТАЛИЈА ЗА УЧИЛИШНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Целта на тренингот:

Контакт семинарот има за цел да се споделат и да се откријат  нови политики за обновување и приоди во оваа област, со цел создавање на вкрстени стратешки партнерства за прашањето на NEET. Да се биде NEET има сериозни негативни последици врз поединецот, општеството и економијата. Да се биде NEET може да доведе до голем број на социјални недостатоци, како што се  незадоволство, несигурност и слабо вработување во иднина, навреда на младите и ментални и физички здравствени проблеми.

Контакт семинарот ќе се реализира во Неапол, Италија од  5 до 7 ноември 2015.

Повеќе...

Резултати од евалуацијата на апликациите пристигнати за акцијата КА2 - 2015г

Националната агенција ги објавува резултатите од евалуацијата на апликациите пристигнати за акцијата КА2 - 2015г, за рокот 31 март 2015г. Во овој рок, за четирите подакции КА201/КА202/КА203 и КА204, пристигнаа вкупно 41 апликации за проекти од областа на стратешки партнерства. По завршениот процес на техничка проверка, евалуација и селекција беа донесени решенија за доделување грант за вкупно 13 апликации.

Повеќе...

Објавен нов извештај во издание на Евридика - Професијата наставник во Европа

Во рамките на мрежата Евридика објавен е извештајот за професијата наставник во Европа кој што содржи анализи помеќу политиките што ја регулираат професијата наставник во Европа, и практиките, ставовите и перцепциите на наставниците. Анализата покрива прашања и проблеми од областа на почетното образование на наставниците. континуираниот професионален развој, меѓународната мобилност, демографските фактори, условите за работа и атрактивноста на професијата. 

Повеќе...

РАБОТНА СРЕДБА ЗА ЕУРОПАС И ЕУРОГАЈДЕНС

На 10.07.2015 година (петок) во 13.30 часот во просториите на Центарот за образование на возрасни се одржа работна средба за запознавање со програмите ЕУРОПАС и ЕУРОГАЈДЕНС. Целта на одржување на оваа работна средба е дел од Годишната програма на ЕУРОПАС и ЕУРОГАЈДЕНС на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, како и запознавање со елементите и придовките од овие две програми. На оваа средба присуствуваа 5 вработени лица од  на Центарот за образование на возрасни.

Повеќе...

Резултати за акција КА107 - прв рок 2015

15 јули 2015

Националната агенција ги објавува резултатите од евалуацијата на апликациите пристигнати за акцијата КА107 прв рок 2015г.:

 

ИНСТИТУЦИЈА

Регистарски бр.

Вкупно одобрен буџет

1

Универзитет Апостол Павле - Охрид

2015-1МК01-КА107-002805

8.360 евра

2

Евро Колеџ - Куманово

2015-1МК01-КА107-002761

5.460евра

3

Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово

2015-1МК01-КА107-002795

6.440 евра

 

Повеќе...

Повик за доставување на апликации за акција КА107

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ги известува сите високообразовни институции носители на Еразмус Чартер дека се објавува втор рок за клучната акција 107 – мобилност на студенти и наставен кадар помеѓу програмски и партнерски земји  за следните региони:

Повеќе...

СОУ „Ѓошо Викентиев“ ќе презентира сопствени изработки на картинг и лего роботи во Германија

Средното Општинско Училиште „Ѓошо Викентиев“ од Кочани во рамките на проектот финансиран од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност (преку Програмата Доживотно учење) ќе презентира сопствени изработки на картинг и лего роботи во Германија.