tl_files/docs/eplus/images/2018/logo_erasmus_plus001_0.png   https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_en
     
tl_files/docs/eplus/images/2018/500x69_Banner_E+PRP.png

Моментално нема новости.

Студиска посета на Националната агенција на Турција

Среда, 11 јули 2018 година

Претставниците на Националната агенција Дејан Златковски, од Одделението за ИКТ и европски образовни мрежи, Лулеса Илјази, раководител на Секторот за стратешки партнерства од областа на образованието, обука и млади и Милена Петрушевска, од Одделението за буџетска координација, во периодот од 2 до 4 јули 2018 година, престојуваа на студиска посета во Националната агенција на Турција, во Анкара.

Повеќе...

Работен состанок со директорката на Националната агенција на Бугарија

Среда, 11 јули 2018 година

Директорката на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, г-ѓа Лидија Димова, одржа состанок со директорката на Националната агенција на Бугарија, г-ѓа Татиана Калканова.

Состанокот се одржа на 6 јули 2018 година, во просториите на Националната агенција на Бугарија, во Софија, на кој присуствуваа и Лулеса Илјази и Милена Петрушевска.

Повеќе...

Обука за клучната акција 1 – КА101 и платформата еТвининг

Среда, 11 јули 2018 година

На 10 јули 2018 година, на барање на директорката на ООУ „Гоце Делчев“, во Свети Николе, г-ѓа Билјана Мишева, претставнички на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, Мартина Најдоска и Драгица Ивановска, од Одделението за мобилност од областа на стручно и училишно образование Мила Протуѓер Анастасова од Одделението за еТвининг, одржаа обука за клучната акција 1- КА101 мобилност на наставен кадар во училишно образование и за платформата еТвининг.

На присутните на обуката им беа објаснети правилата за програмата Еразмус+  од Водичот во делот за клучна акција КА101 Мобилност на наставен кадар во училишно образование, потоа како да се регистрираат во порталот за корисници и како да бараат провајдери.

Повеќе...

Учество на Обука за примарни проверки

Среда, 11 јули 2018 година

На 28 и 29 јуни 2018 година, во Атина, се одржа Обука за примарни проверки како дел од неформалните средби на националните агенции, организирана од Националните агенции на Грција и на Велика Британија, на која присуствуваа Лулеса Илјази и Милена Петрушевска од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.

Повеќе...

Одржан воведен состанок со новите корисници на КА 102

tl_files/docs/eplus/2018/Images/JUL/NA-09JUL/IMG_6276.JPGВторник, 10 јули 2018 година

Марија Стефковска и Мартина Најдоска, од Одделението за мобилност од областа на стручно и училишно образование при Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, на 9 јули одржаа воведен состанок со новите корисници на КА102 - Мобилност на ученици и вработени/кадар во областа на стручно образование и обука.

Повеќе...

Презентации за Еразмус+ програмата и европските образовни мрежи Европас, Еврогајденс и еТвининг во ПОУ „Д-р Златан Сремец“ - Скопје

Четврток, 5 јули 2018 година

На 3 јули, претставничките на Агенцијата за европски програми и мобилност  Анабела Наскоски Петрески од Одделението за ИКТ и европски образовни мрежи, Мила Протугер Анастасова од Одделението за еТвининг и м-р Деспина Србиновска Шандуловска од Одделението за стратешки партнерства од областа на стручно и училишно образование, одржаа презентации за Еразмус + програмата и за европските образовни мрежи Европас, Еврогајденс и еТвининг во ПОУ „Д-р Златан Сремец“ - Скопје.

Повеќе...

ТАС Настан: Повик за контакт семинар во Лоџ, Полска

Повик за контакт семинар во Лоџ, Полска

Тема: Innovate your teaching through methods like gamification, e-learning, Design Thinking, Project Based Learning, use of new technologies in higher education.

Целта на тренингот:

Во областа на високото образование има голема потреба за размена на добри практики и искуства во креирање и имплементирање на иновативни наставни методи како што се  креативно мислење, учење преку пракса, учење преку игра, употреба на современа информатичка технологија итн. Овој настан нуди можности за учење од меѓусебна соработка како и можност за поврзување на различни проекти финансирани од Еразмус+ и дисеминација на резултатите.

Повеќе...

Повеќе од 3.500 граѓани ќе се доквалификуваат во странство (изјава на директорката Лидија Димова за Независен весник)

Вкупно 3.500 граѓани годинава ќе заминат на доквалификација надвор од државава преку европската програма „Еразмус плус“. Вклучени ќе бидат во проекти што ќе се реализираат преку таканаречената „Клучна акција 1 - Мобилност за учење на лица“ и „Клучна акција 2 - Стратегиски партнерства за развој на иновации и размена на добри практики“. Националната агенција за европски образовни програми и мобилност прифати 93 проекти, односно 22,7 отсто од пристигнатите 409 апликации на повикот што беше објавен кон крајот на октомври минатата година. Најголем дел од поднесените апликации, дури 289, биле за мобилност, потоа за стратегиски партнерства, па за структурен дијалог каде што конкурирале за 18 проекти, а одобрени се три. За 2018 година предвидени се 2.701.250 евра за проекти на високообразовни институции и мобилности на студенти и наставен кадар. Агенцијата 77 отсто од средствата ќе ги намени за мобилност на студенти меѓу програмските држави, а 23 отсто за доквалификација на наставници.

Повеќе...

Учество на координативен состанок за повеќе-корисничка годишна програма

tl_files/docs/eplus/2018/Images/JUN2018/hin/36308693_1707163352703875_4348561246539218944_n.jpgПеток, 29 јуни 2018 година

Директорката на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, г-ѓа Лидија Димова, на 28 и 29 јуни, учествуваше на „Координативен состанок за повеќе-корисничка годишна програма“, во организација на Секретаријатот за европски прашања.

Повеќе...

Учество на работен состанок на Мрежата на организациони единици за управување со човечки ресурси

Петок, 29 јуни 2018 година

На 26 јуни, во хотел Мериот Скопје, беше одржан работен состанок на Мрежата на организациони единици за управување со човечки ресурси, на кој присуствуваа раководителот за управување со човечки ресурси во Националната агенција за европски образовни програми и мобилност и номиниран член на мрежата.

Повеќе...