Образованието оди напред, ние го следиме.

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/   https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_en

Повик за доставување на апликации за еТвининг амбасадори

tl_files/docs/eplus/images/logo_eTw.png

Во согласност со Планот на активности на акцијата еТвининг за 2015г.  Националната агенција за европски образовни програми има предвидено селекција на 10 еТвининг амбасадори во Република Македонија кои ќе реализираат активности за промоција на акцијата еТвининг како составен дел на програмата Еразмус+ на Европската Комисија.

Повеќе...

Резултати од селекција на апликации за учество на тренинг курсеви во Малта и Италија

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ги објавува резултати од селекцијата на апликации за учество на тренинг курсевите во Италија и Малта.

Повеќе...

Повик за пријавување на учесници за Годишен ЕВС Настан 3-5 декември 2015

Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност организира Годишен ЕВС настан кој ќе се одржи од 03-05.12.2015 во Скопје во хотел Континентал.

Годишниот ЕВС настан ќе биде можност за сите ЕВС волонтери кои заклучно со 1 декември 2015 ја завршиле својата ЕВС активност: да дискутираат и да разменат искуство за реализираните ЕВС проекти,  да го пренесат своето искуство на тековните ЕВС волонтери но и на потенцијално заинтересираните млади кои имаат интерес да бидат ЕВС волонтери.

Учесниците на Годишниот ЕВС настан ќе имаат можност да направат вмрежување и остварување на нови контакти, споделување на искуство од ЕВС како можност за неформално стекнување на нови вештини и знаења, развој на нови проекти и истражување на можности за искористување на стекнатите вештини и знаења.  Ќе бидат презентирани успешни ЕВС проекти и ќе биде одбележан 5 декември Меѓународниот ден на волонтерство.

Повеќе...

ЕВРИДИКА извештај: Структура на образовните системи во Европа 2015/2016 - дијаграми

tl_files/docs/eplus/eurydice/192EN.jpg

Овој извештај обезбедува преглед на структурата на образовните системи во Европа за 20156/2016. Претставени се вкупно 42 образовни системи. Информацијата ги покрива 28-те земји членки на ЕУ како и Македонија, Босна и Херцеговина, Швајцарија, Исланд, Лихтенштај, Црна Гора, Норвешка, Србија и Турција.

За секоја земја дијаграмите покажуваат како се организирани образовните системи на пет нивоа: претшколско образование и нега, основно и средно образование, пост-средно не-високо образование, и главните програми што се нудат на терцијарно ниво.

Повеќе...

Натпреварување за еТвининг Награди за 2016

tl_files/docs/eplus/etwinning2015/img/image001.jpgГлавната категорија е спонзорирана од Европската Комисија и има три нивоа:  

Трите награди се доделуваат за проекти што вклучуваат:

1.Ученици од возрасна група 4-11 години

2.Ученици од возрасна група 12-15 години

3.Ученици од возрасна група 16-19 години

Како дополнување на главната категорија за еТвининг Награда, има и неколку специјални категории кои што се спонзорирани од други организации. Во 2016 награди во специјални категории се:

Повеќе...

ЕВРИДИКА извештај: Национални системи за партиципација и поддршка на студентите во Европа

tl_files/docs/eplus/eurydice/Cover_Fees_and_Dzupport_Vignette.jpgОвој извештај прикажува како функционираат системите за наплата и поддршка (вклучувајќи и кредити и стипендии) во високото образование во Европа. Во продолжение на обезбедувањето на компаративен преглед на партиципациите и финансиската поддршка што им се на располагање на редовните студенти во 2015/2016, овој извештај вклучува на индивидуални прегледи за сите земји што ги опишуваат главните елементи на националните системи.

Повеќе...

еТвининг работилница за професионален развој во Охрид, 20-22 ноември 2015

tl_files/docs/eplus/images/logo_eTw.pngНационалната агенција за европски образовни програми и мобилност резервира 17 места на еТвининг работилницата за професионален развој во Охрид што ќе се одржи од 20 до 22 ноември 2014 година. Организатор на настанот е еТвининг Националниот сервис за поддршка на Република Македонија во рамките на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност и еТвининг Националниот сервис за поддршка на Република Турција.

Повеќе...

ONLINE SEMINAR: eTwinning and Teacher’s practice

tl_files/docs/eplus/images/logo_eTw.pngONLINE SEMINAR: eTwinning and Teacher’s practice
-Application Open 29 October 29.10.2015
-Close Date: 5th November, 6.00 PM (CET)
-Expert: Caroline Kearney, Monitoring Officer in the eTwinning Central Support Service

-Language: English

This seminar will highlight some of the key results from the 2014 eTwinning Monitoring survey which was designed to investigate how eTwinning is affecting teachers’ professional practice and what according to teachers can be further done to improve eTwinning’s professional development services.

Повеќе...

Повик за тренинг курс во Бон (Германија) за училишно образование

Целта на тренинг курсот е:

-Да се подобри знаењето на учесниците во врска со процесот и резултатите од неформалното учење;
-Оценувањето на компетенциите на млади луѓе (со помали можности);
-Користење на алатки за препознавање на инклузивна младинска работа

Тренинг курсот ќе се реализира во Бон од 18ти  до 24ти  јануари 2016 година.

Повеќе...

Обука за тековни волонтери преку Европски волонтерски сервис - ЕВС

(On-arrival & Mid term ) Се повикуваат сите организации во Македонија кои тековно во своите организации имаат волонтери преку Европски волонтерски сервис – ЕВС да достават информации за волонтерите со пополнување на табелата со податоци која може да се најде на следниот линк.

Повеќе...