Образованието оди напред, ние го следиме.

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/   https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_en

Моментално нема новости.

Европската младинска седмица 1-7 мај 2017 г. Shape it, move it, be it

Осмото издание на Европската младинска седмица ќе се одржува ширум Европа, во периодот од 1 до 7 мај 2017 г. Ќе се фокусира на солидарноста и социјалната заложба на младите во Европа, информирање и одбележување на програмата Еразмус+, и ќе има за цел да се слушнат идеите на младите за начинот на обликување на иднната на политиката на ЕУ за младите.

Со слоганот „Shape it, move it, be it“, Европската младинска седмица ќе ги охрабри младите да ја обликуваат својата иднина со учество во дискусиите за иднината на политиките на ЕУ за младите, да одат надвор со искуството за мобилност Erasmus+ и да бидат дел од новокреираниот Европски корпус за солидарност, кој им дава можнот на младите да ја изразат својата солидарност за оние на кои им треба.

Повеќе...

Јавен повик за ангажирање експерти за реализација на планираните активности од ЕКВЕТ за 2017 година

24-441/2 од 24.04.2017

Врз основа на предвидените цели и задачи за импелементација на ЕКВЕТ, како и решението бр.24-441/2 од 24.04.2017 донесено од Директорот, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност објавува

Јавен повик

за ангажирање на три (3) експерти за реализација на планираните активности од ЕКВЕТ за 2017 година

Кој може да аплицира?

Идеалниот кандидат/ка:

  1. Има практично искуство во спроведување активности и учествувал/а на национални и меѓународни конференции, семинари и обуки од областа на стручното образование и обука;
  2. Активно го познава англискиот јазик, со акцент на стручна терминологија од областа на стручното образование и обука;

Повеќе...

ТАС Настан: Ајде да се координираме! Тренинг курс за ЕВС организации

9-14 мај, Петрчани Хрватска

 

Овој тренинг курс е дизајниран за ЕВС органзиации кои имаат од средно до напредно ниво на искуство со активности за координирање. ЕВС органзиациите ќе имаат можност да го споделат своето претходно искуство додека учат дополнителни вештини и компетенции кои што ќе ги охрабрат и ќе придонесат за поголем квалитет во нивните идни ЕВС проекти.

Главна цел: Развивање на капацитетите на акредитирани ЕВС органзиации и размена на квалитет за координација на ЕВС проекти.

Повеќе...

30,000 регистрации на Порталот School Education Gateway – дали и вие сте регистрирани?

tl_files/docs/eplus/2017/images/DzEG_promo.jpg

School Education Gateway прославува над 30,000 регистрирани корисници – број што се зголемува секојденвно! Регистрираните учесниците имаат можност да се приклучат на бесплатни он-лајн курсеви, имаат можност за зачувување на нивните лични пребарувања и може да имаат голема корист од содржината на платформата. Па зашто не се приклучите уште денеска и не ја споделите информацијата?

Повеќе...

ТАС Настан: Повик за контакт семинар во Прага, Република Чешка

tl_files/docs/eplus/epdocs/TCA/tca-praga.jpgТема на контакт семинарот„Using eTwinning in KA2 School-To-School Partnerships “

Цел:

  • да се промовира синергија помеѓу Еразмус+ и еТвининг
  • запознавање на учесниците со порталот еТвининг и поттикнување на истите за негово користење
  • да се помогне во вмрежувањето меѓу наставниците вклучени во Еразмус+проекти  и проектите од еТвининг
  • да се направат контакти со наставници од другите земји со цел да се поттикнат и развијат идни  проекти од КА2

Контакт семинарот ќе се реализира во Чешка, Република Чешка од 30 август до 2 септември 2017.

Таргет група:

  • Таргет група за контакт семинарот се наставници од предучилишно и училишно образование

Повеќе...

ТАС настан: Мојата омилена грешка –учење од грешките преку позитивни примери

tl_files/docs/eplus/epdocs/TCA/tca-ponta-delgada.jpgТренинг курс

8-14 мај 2017 | Понта Делгада, Португалија

Целта на овој тренинг е фокусот на учење, како да се најде нов пристап за справување со грешките и како може да ги поддржиме младите луѓе да се спраат со грешките од поглед на позитивен и конструктивен начин. Ќе се користат различни методи и техники преку театрална и рефлективна техника, преку правење на атмосфера во која грешките ќе бидат презентирани, истражени и ќе бидат рефлектирани.

Цели на тренингот се следниве:

  • Да се рефлектира во однос со грешките, нивната улога во процесот на учење и нашиот традиционален пристап кон грешките.
  • Да се истражат нови пристапи на техники и методологии за учење од грешки преку поситивен и конструктивен начин.

Повеќе...

Пријавување за учество на Работилница за ЕВС Акредитација, Еразмус + КА1 - Европски волонтерски сервис ЕВС - април 2017

tl_files/docs/eplus/images/2017/logo-30years.pngНационалната агенција за европски образовни програми ќе организира еднодневна работилница за ЕВС Акредитација во текот на месец Април 2017 во своите простории. 

 За таа цел се повикуваат сите здружанија на граѓани, јавни установи и заинтересирани  во Република Македонија:

- кои имаат интерес да ги користат можностите на Европски волонтерски сервис – ЕВС, КА1;

- кои сакаат да аплицираат за добивање на ЕВС Акредитација;

- кои имаат потреба од обновување на ЕВС Акредитација (доколку претходно добиената ЕВС Акредитација е со изминат рок на важност или е добиена во рамките на  претходната “Млади во акција“  Програма);

Повеќе...

Јавен повик за избор на организација активна во полето Млади за експертиза во дескрипција на поглавјата од иницијативата Јутвики за 2017 година

16/03/2017год.

Врз основа на предвидените цели и задачи за импелементација на Јутвики, како и решението бр.18-328/2  од 16.03.2017 донесено од Директорот, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност објавува

Јавен повик

за избор на организација активна во полето Млади за експертиза во дескрипција на поглавјата од иницијативата Јутвики за 2017 година

 

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност–( НАЕОПМ) е јавна установа формирана со закон и има надлежност за оперативно спроведување на децентрализираните акции од програмата Еразмус+ во Република Македонија.

Повеќе...

Повик за аплицирање за Еразмус+ Повелба за високо образование

09.03.2017

tl_files/images/erasmus+baner_home.jpg

Еразмус+ Повелбата за високо образование обезбедува општа квалитативна рамка за европските и меѓунардоните активности за соработка кои што високо-образовните институции можат да ги реализираат во Програмата. Доделувањето на Еразмус Повелбата за високо образование е пред-услов за сите високо-образованите институции од програмските земји и кои што сакаат да учествуваат во трите клучни акции од Еразмус+. 

Повеќе...

Повик за поднесување апликации за учество на контакт семинар во Загреб, Р.Хрватска, организиран од Националната агенција во Хрватска, Словенија и Македонија

Тема на контакт семинарот„Подобрување на видливоста на образованието за возрасни (Making adult education more visible)“

Цел:

- Да се даде можност за наоѓање на европски партнери со слични интереси и да се развијат идеи за нови проекти во Клучна акција 1 во делот на образование на возрасни,

- Да се овозможи поврзување на институциите од областа на  образование на возрасни од различни земји кои вклучуваат и луѓе со помали можности и тоа луѓе со:

- Потешкотии во учењето: рано напуштање на училиштето , нискоквалификувани возрасни,
- Економски пречки: луѓе со низок животен стандард, ниски приходи, приматели на социјална помош, луѓе во долгови или со финансисики проблеми....

Повеќе...