Образованието оди напред, ние го следиме.

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/   https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_en

Резултати за транснационални активности за соработка во полето за стручно образование и обука

Националната агенција ги објавува резултатите од селекција на кандидати за учесници на ТАС настани од полето на стручно образование и обука за 2016г.:

Повеќе...

Резултати за транснационални активности за соработка во полето за образование на возрасни

Националната агенција ги објавува резултатите од селекција на кандидати за учесници на ТАС настани од полето на образование на возрасни за 2016г.:

Повеќе...

Повик за пријавување на учесници за „Годишен ЕВС настан“ 2-4 декември 2016 година

Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност организира редовен “Годишен ЕВС настан“ кој ќе се одржи од 02-04.12.2016 во Скопје.

Годишниот ЕВС настан ќе биде можност за сите ЕВС волонтери кои заклучно со 1 декември 2016 ја завршиле својата ЕВС активност: да дискутираат и да разменат искуство за реализираните ЕВС проекти, да го пренесат своето искуство на тековните ЕВС волонтери но и на потенцијално заинтересираните млади кои имаат интерес да бидат ЕВС волонтери.

Повеќе...

Евридика извештај: Структурни индикатори за следење на системите за образование и обука во Европа 2016

tl_files/docs/eplus/eurydice/2016pub/126px-205_EN_JAF_2016_vignette.jpgОвој Евридика извештај содржи повеќе од 30 детални структурни индикатори, ажурирани графикони, дефиниции, белешки за поедини земји и кракта анализа на скорешниот развој во јавната политика и реформи во пет области: претшколско образование, постигнувања во основните вештини, рано напуштање на образованието и обуката, високо образование и вработеност на дипломци.

 

 

Повеќе...

Oбука за ЕВС тековни волонтери преку Европски волонтерски сервис - Еразмус+; рок за доставување апликации 21 ноември 2016 (on arrival)

Се повикуваат сите организации во Македонија кои тековно во своите организации имаат волонтери преку Акција 2 Европски волонтерски сервис ЕВС да достават информации за волонтерите со овој онлајн формулар најдоцна до 21 ноември (понеделник) 2016 година. За секој волонтер се пополнува посебен апликациски формулар. По обработка на податоците организациите по е-маил ќе ги добијат сите детали за обуките кои ќе бидат организирани од НА за ЕВС волонтерите во Македонија.

Повеќе...

Повик за доставување на апликации за учество на ТСА настан во Луксембург

Тема на обуката: Време е за движење! Младинска работа за социјално претприемништво

Време и датум на одржување: 5-10 декември 2016/ Луксембург

Дали сте вклучени во Европската Младинска работа како индивидуа или организација, свесни сме дека добро е понекогаш да се паузира од време на време и да се запрашаме за нашиот професионален статус кво.

Сите ние сме се стекнале со одреден сет на вештини за времетраењето на Еразмус +/ Млади во Акција проектите и ние константно ги проспособуваме кон нашите општествени предизвици. Да се дојде до иновативни идеи не е секогаш лесно, но сепак е многу важно истите да се направат содржајни и адекватни за потребите на нашата таргет група.

Повеќе...

Повик за контакт семинар во Зарагоза, Шпанија - рок за аплицирање: 14 ноември 2016

Тема (Theme):Размена на добри практики за успех во аплицирањето, проектниот менаџмент и ефектите од проектите (Exchange of good practices to succeed in applications, project management and impact)

Целта на тренингот:

Овој семинар нуди можност да се најдат европски партнери со слични интереси за развивање на идеи за нови проекти во Еразмус+ KA102/KA116 и KA202 (во областа на стручното образование и обука).

Повеќе...

Повик за контакт семинар во Рим, Италија

Тема (Theme): Меѓународна обука, поддршка и контакт семинари за потенцијалните учесници во програмата (Transnational training, support and contact seminars of potential programme participants)

Целта на тренингот:

Осигурувањето на квалитетот е една од петте препораки од Копенхагенскиот процес за ВЕТ во Рига. Тоа претставува концепт каде културата на квалитетот е клучот за промена во ВЕТ институциите  врз основа  на интеграцијата на четири елементи:

Повеќе...

Тренинг курс: Интеркултурна Агенда за младинска мобилност - 5-10 декември/Софија, Бугарија

Тренинг курсот е за подобро разбирање на концептуалната и практичната димензија на младинската мобилност на 21-от век и поврзување на мобилност, интеркултурната свесност и учењето за животната средина на младите лица.

Цели: Доколку младите лица треба да играат важна, вредна и почитувана улога во нивната заедница на локално ниво, национално ниво и на Европско ниво за  тоа истото  им е потребно идеи за мобилност, ставови, очекувања и пракса. Ова се им е потребно за нивно охрабрување со лингвистичка и  културна различност во странство, дома и во виртуелна средина. Гледано од поширока перспектива, олеснување на мобилноста и за младите луѓе, вклучувајќи ги и оние во позиции во лоши услови и со помали можности, претставува значаен предизвик за младински работници.

Повеќе...

ЈАВЕН ПОВИК за Амбасадори на акцијата еТвининг

Врз основа на Решение  бр. Решение  бр. 02-790/2 од 28.09.201 донесена од Директорот, Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност објавува  ЈАВЕН ПОВИК за Амбасадори на акцијата еТвининг.

Во согласност со работната програма за 2016г. Националната агенција за европски образовни програми има предвидено селекција на 18 еТвининг амбасадори во Република Македонија кои ќе реализираат активности за промоција на акцијата еТвининг како составен дел на програмата Еразмус+ на Европската Комисија. Главна обврска на еТвининг амбасадорите ќе биде да активно соработуваат со Националната агенција во процесот на промоција на еТвининг акцијата во Република Македонија, во зголемувањето на членството во еТвининг на национално ниво, во зголемувањето на бројот на еТвининг проекти и подобрување на нивниот квалитет, во зголемување на присутноста на еТвининг и резултатите од неговите проекти во настаните во полето на образованието и медиумите на национално ниво.

Повеќе...