Образованието оди напред, ние го следиме.

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/   https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_en

Важно соопштение за рокот 04.10.2017 поднесување апликации за КА347

Ве молиме имајте во предвид дека поднесувањето на апликации од Клучната Акција 347 за рокот 04.10.2017 година исклучиво ќе биде пристапно преку веб платформа овозможена од Европската комисија. За разлика од сите останати апликации, во КА347 од следниот рок пристапот до апликациската форма ќе биде достапна преку следниов линк:

https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/

Повеќе...

ТАС Настан: "ONE 2 ONE" Тренинг курс за поддржување на учењето лице во лице

28 мај до 3 јуни 2017, Будимпешта, Унгарија

Во неколку делови од Еразмус+ програмата, се бара од младински работници и тренери не само да работат во групи со млади лица туку и да придружуваат индивдуалци преку различни процеси на учење и личен развој.

Иако еден на еден тренингот може да изгледа како очигледна и природна форма на комуникација, многу младински работници сметаат дека им е потребен ваков вид на тренинг се со цел правилно да ги поддржат младите лица преку индивидуален развој и процесот на учење.

Цели на тренингот:

  • Споделување и размена на различни  видови на контексти, ставови и ефекти на учењето во различни средини;
  • Анализа на темите за  "учење";
  • Што подразбира “поддржување на учењето” во контекст еден на еден;

Повеќе...

ТАС Настан: Еразмус+ за бегалци и мигранти во Измир

Тренинг Курс

21-26 мај 2017 / Измир, Турција

Миграцијата е една од главните социјални, економски и политички  прашања на свремените општества и недостатокот на прашањата кои претставуваат потхранување на предизвиците во однос на мигранти и општества домаќини.

Целта на овој тренинг курс е информирање, охрабрување и зајакнување на младинските организации и младинските работници користејќи ја Еразмус+ програмата како алатка со што ќе се дизајнираат активностите и механизмите за поддршка на бегалците и мигрантите.

Повеќе...

ТАС Настан: Тренинг за Влијанието на Младинската работа

Тренинг курс

8-12 Мај 2017 | Тампере, Финска

Главната цел на овој тренинг е да се покаже зошто е важно мерењето на импактот од резултатите на работата на младите и Еразмус+ проектите.

Импактот од тренингот за Младинска работа се фокусира на тоа што всушност влијанието значи. Исто така се дискутира за причинити зашто влијанието треба да биде видливо и на кого треба тоа да се однесува во однос на нашите резултати од еваулацијата. На овој тренинг ќе имате можност да дискутирате за идеите од влијанието, ефективноста, еднаквоста и квалитетот во релација на природата на младинската работа.

Повеќе...

ТАС Настан: EVS P.M.- ЕВС Проектен менаџмент

Тренинг курс

15-19 март 2017 | Молина (Малага), Шпанија

Овој тренинг е активност за не-формално учење кој има цел за поддршка на развој на квалитетот на ЕВС проекти во програмата Еразмус+. Исто така целта е олеснување на теоретското и практичното знаење за квалитетниот пристап на проектите и активностите во ЕВС.

Подетални цели:

  1. Подобрување на знаењето на Програмата Еразмус+ и детали од КА1 Мобилност на млади- Европски Волонтерски Сервис;
  2. На практичен начин да се разберат развојот на ЕВС проектите, документите поврзани со менаџмент и дистрибуција на обврските на засегнати страни кои се вклучени...

Повеќе...

DIG-IT up! Обука за вклучување на дигиталните алатки во младинската работа, основи на дигитална младинска работа

Тренинг курс

20-25 март 2017, Цивитавекиа Италија

 

Целта на одржување на овој тренинг курс е стекнување нови знаења и вештини како и изнаоѓање на креативни начини за комбинирање на аналогни и екстерни активности во младинската работа преку дигитални алатки и апликации кои се користат од младите.

Со овој тренинг курс ќе понуди решенија кои што ги содржат потребите на двете страни и ја поддржуваат комуникацијата помеѓу нив со изнаоѓање на начини за кои што можат младинските работници да бидат дигитални млади и да вклучат дигитални уреди во нивната работа.

Повеќе...

24-01-2017 12:24

ПОВИК ЗА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ – EAC/A03/2016: ЕРАЗМУС+ 2017

02-954/2 од 23.11.2016год.

Овој повик за предлог проекти се базира врз основа на Регулатива (EУ) бр. 1288/2013 на Европскиот парламент и Советот воспоставувајќи ја програмата ‘Еразмус+’: Програмата на Европска унија за образование, обука, млади и спорт како и на 2016 и 2017 Еразмус+ Годишната работна програма. Програмата Еразмус +  го опфаќа периодот од 2014 до 2020. Специфичните цели на Еразмус + се наведени во членовите 4, 5, 11 и 16 од Регулативата.

Повеќе...

Повик за доставување на апликации за учество на ТСА настан во Висеу, Португалија

Тема на обуката: Партнерства во Еразмус+: воспоставување, управување и зајакнување на меѓу-секторски партнерства во областа на младите

Тренинг курс:  23-28 фебруари, Висеу, Португалија

Овој тренинг има за цел  поттикнување на иновативни практики и соработка помеѓу организациите кои се активни во полето на млади и граѓанските организации кои се активни во различни социо-економски сектори.

Повеќе...

Пријавување за учество на работилници за ЕРАЗМУС+

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност организира серија на работилници за акциите КА101, КА102, КА104, КА105, КА205 и КА347 што ќе се одржат пред крајните рокови за доставување на апликации, респективно за секоја акција. На работилниците презентерите на НА ќе го објаснат процесот на аплицирање и ќе одговорат на поставените прашања од учесниците на работилниците.

Повеќе...

Повик за аплицирање за Еразмус+ Повелба за мобилност за стручно образование и обука - 2017 год.

tl_files/docs/eplus/VET-CHARTER/2015_08-Erasmus+-VET-webbanner-transparentblue.png

18-26/2 од 10.01.2017

Еразмус+ Повелбата за мобилност за стручно образование и обука е наменета за поттикнување на организациите кои веќе имаат докажан квалитет во организирањето на ВЕТ мобилности на ученици и вработени за понатаму да ги развијат нивните европски меѓународни стратегии.

Стекнувањето на Повелбата за мобилност за стручно образование и обука ќе овозможи да се аплицира на поедноставен начин за проекти под Еразмус+ Програмата, Клучна акција 1 мобилност на ВЕТ ученици и вработени почнувајќи од 2017.  Исто така целта на Повелбата е подржување во градењето на капацитетите за организирање на квалитетни мобилности на ученици и вработени, а во исто време да се награди, промовира и развие квалитетот во мобилноста.

 

Повеќе...

Покана за настан: “ 20 години ЕВС – поглед во минатото и кон иднината“

Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност во рамките на одбележување на 20 години ЕВС организира завршен настан:

“20 години ЕВС – поглед во минатото и кон иднината“

Ги покануваме сите заинтересирани да ни се придружат на 16  декември 2016 (петок) од 12.00-15.00 ч во  објектот на “Јавна Соба “ (Сала “Слава“) ул.50 Дивизија бр.22 во Скопје  и да присуствуваат на:

Повеќе...