Образованието оди напред, ние го следиме.

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/   https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_en

ТАС Настан: Повик за контакт семинар во Варшава, Полска

Тема на контакт семинарот:Партнерски проекти помеѓу училишта – Како да се испланира одличен проект за посебните училишта (S2S (school to school) partnerships – how to plan an excellent project for special schools)

Цел:

Овој ТАС настан е организиран во рамките на хоризонталните приоритети за социјална инклузија. Училиштата што поднесуваат апликации за Еразмус+ често прикажуваат ниска свест за подготовката на предлог апликации во смисла на добра анализа на потребите, јасно дефинирање на целите, активностите, резултатите и соодветноста кон приоритетите на Еразмус+.

Одтука, целта на настанот е да ги поддржи наставниците и директорите во професионализацијата на нивното знаење и вештини за планирање и реализација на образовни меѓународни проекти за сорабоптка во областа на:

Повеќе...

ТАС Настан: МОЌТА НА НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ- ЗАПАДЕН БАЛКАН II

Тренинг курс, 29 мај - 3 јуни 2018 | Шабац, Србија

 

Подобрување на влијанието на неформалното образование (НФО), принципи и методи за зајакнување на младите луѓе како вистински актери на општеството (од локално на Европа) и градење на мостови помеѓу различни образовни методи, пристапи или рефлексии.

ЗОШТО ТОКМУ ОВОЈ ТРЕНИНГ КУРС?

- Да се стимулираат учесниците да се чувствуваат и да размислуваат за моќта на неформалното образование (НФО) преку експериментирање со различни видови на неформални образовни методи.

- Да ја анализираат улогата и приемот на НФО во нашите различни земји во рамките на заедничка Европа.

Повеќе...

ТАС Настан: МЕНТОР плус- Подобрување на менторството во ЕСК/волонтерски активности

Тренинг курс, 28 мај - 2 јуни 2018 | Mулина (Малага), Шпанија

 

Оваа обука ги поканува активните ментори кои ја чувствуваат потребата од развивање на нивните компетенции и подобрување на квалитетот на менторството. Тие ќе размислуваат за улогите, одговорностите и предизвиците на учесниците вклучени во менторството и споделување на искуства.

Ова треба да се поттикне преку:

- зголемување на знаењата за менторство, основни познавања во  волонтерски активности воопшто и за рамката Програма Еразмус +: Млади во акција

Повеќе...

Публикација на Евридика: Кариера како наставник во Европа - Пристап, напредување и поддршка

tl_files/docs/eplus/eurydice/2018pub/Teaching Careers in Europe - Cover Vignette.jpgВо време кога важност на наставниците станува очигледно зголемена, кои се главните предизвици за професијата наставник поврзани со побарувачка и обезбедувањето на соодветен број на наставници?

Како образовните системи им пристапуваат на овие прашања? Кои се условите за да некој стане наставник? Која е поддршката што ја добиваат наставниците? Кои се можностите за кариера во оваа професија?

Повеќе...

ТАС Настан: Повик за контакт семинар во Лувен, Белгија

Тема (Theme): ВЕТ мобилност за инженеринг/технологија/конструкција (VET MOBILITY on engineering/technology/construction)

Целта на тренингот:

- Да се даде можност за создавање на партнерства кои ќе поднесуваат успешни апликации како и ефективно имплементирање на крос-секторски стратешки партнерства;

- Да се обезбедат потребните информации и вештини за разбирање и имплементирање на таквите партнерства;

 - Да се даде можност за размена на искуства и знаења меѓу организациите кои се вклучени во сите видови на активности за учење;

- Семинарот ќе им овозможи на провајдерите за стручно образование и обука да достават апликации во KA102 / KA116 од областа на градежништво, автомеханика, обработка на дрво, обработка на метал, заварување, мекатроника.

Контакт семинарот ќе се реализира во Лувен, Р. Белгија од 07 до 09 мај 2018.

Повеќе...

ТАС Настан: Повик за контакт семинар во Стокхолм, Шведска

Theme: Брз начин за вработување на мигранти (Fast track to employment for immigrants)

Целта на тренингот:

Целта на оваа активност е размена на знаења/искуства и развој на најдобрите практики за конкретни прашања во врска со признавње на мобилноста на студентите, стажирање (доброволно и задолжително) и мобилноста на вработените. Друг клучен елемент на активноста е формулирањето на излезните резултати од учењето во меѓународна перспектива.

Размена на добри практики и учење за национални иницијативи како што се стручно образование и обука, мулти левел соработка помеѓу заинтересираните страни, валидација, изучување на јазик.

Контакт семинарот ќе се реализира во Стокхолм, Шведска од 03 до 04 мај 2018.

Повеќе...

ТАС Настан: Повик за контакт семинар во Прага, Чешка

Theme: Тематски семинар со фокус на Европската стратегија за интернационализација (EIS) во рамки на Повелбата за мобилност од областа на  стручно образование и обука и Универзитетска повелба од областа на високото образование - искуство, примери, препораки (Thematic seminar focused on European Internationalization Strategy (EIS) within VET Mobility Charter and ECHE – Experience, Examples, Recommendations)

Целта на тренингот:

- Презентација на практични примери од различни структури на Стратегијата (според големината и видот на институциите за стручно образование и обука и високо образование);

- Дискусија за формата и содржината на стратегијата (European Internationalization Strategy - EIS);

- Поголема свест за интернационализација меѓу училиштата за стручно образование и високо образование (фокусирани првенствено на интернационализација во рамките на програмата Еразмус +);

Повеќе...

ТАС Настан: Повик за контакт семинар во Софија, Бугарија

Тема(Theme): Училници со подобра инклузија за учениците со дополнителни потреби (Making the classroom more inclusive for students with additional needs)

Целта на тренингот:

-Поттикнување за поголемо разбирање на еднаквоста во образовните средини и инклузивното образование;

-Истражување на начините за работа со деца;

-Разгледување на  примери за развивање на соодветни ресурси за учениците со различни способности;

-Размена на искуства од инклузивното образование од различни организации;

-Разгледување на примери за стратешко управување во училницата и како да создадете инклузивна средина;

-Едукативна посета на Инклузивниот центар.

Контакт семинарот ќе се реализира во Софија, Р. Бугарија од 27 до 31 мај 2018.

Повеќе...

Повик за аплицирање за Еразмус+ Повелба за високо образование (2019)

06.02.2018

tl_files/images/erasmus+baner_home.jpg

Еразмус+ Повелбата за високо образование обезбедува општа квалитативна рамка за европските и меѓунардоните активности за соработка кои што високо-образовните институции можат да ги реализираат во Програмата. Доделувањето на Еразмус Повелбата за високо образование е пред-услов за сите високо-образованите институции од програмските земји и кои што сакаат да учествуваат во трите клучни акции од Еразмус+. 

Повеќе...

Пријавување за работилници за аплицирање во KA2 акцијата

Во пресрет на рокот за поднесување апликации до 21.03.2018, во делот Мобилност на индивидуи во образовни полиња, Ве покануваме на работилница за процесот на аплицирање за проекти од КА2 акција, т.е. Стратешки партнерства.

За време на средбата ќе бидат опфатени теми од технички карактер (поднесување на веб апликација, потребна документација и фазите низ кои поминува апликацијата до одлучување), разгледување на достапните трошоци за финансирање, како и коментари и прашања на темата.

Повеќе...