tl_files/docs/eplus/images/2018/logo_erasmus_plus001_0.png   https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_en
     
tl_files/docs/eplus/images/2018/500x69_Banner_E+PRP.png

Моментално нема новости.

Одржана Еврогајденс работилница

Четврток, 14 ноември 2019 година

Во периодот од 6 до до 8 ноември 2019 година, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност организираше Еврогајденс работилница за креирање на методологија и прашалник за Анлиза за кариерно образование, во хотел Есперанто во Струмица.

Работилницата е во согласност со тригодишната програма на Еврогајденс мрежата, на која присуствуваа вработени лица во Еврогајденс центарот при Националната агенција за европски образовни програми и мобилност и која ја водеше експертката Васиа Ликова-Арсенова Илиева од Бугарија.

Повеќе...

13-11-2019 11:49

ПОВИК ЗА ПРЕДЛОГ-ПРОЕКТИ 2020

Овој повик за предлог-проект произлегува од Регулативата (ЕУ) бр. 1288/2013 на Европскиот парламент и на Советот од 11 декември 2013 година за воспоставување на „Еразмус+“: програмата на Унијата за образование, обука, млади и спорт (1)  како и од Годишните работни програми за 2019 и 2020 година на Еразмус+. Програмата Еразмус+ го опфаќа периодот од 2014 до 2020 година. Општите и конкретните цели на програмата Еразмус+ се наведени во членовите 4, 5, 11 и 16 од Регулативата.

Повеќе...

Учество на настан „Кон колаборативни практики“

Петок, 25 октомври 2019 година

Од 15 до 19 октомври, во Мадрид, Шпанија, се одржа настан „Кон колаборативни практики“, организиран со поддршка на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност, а во соработка со Националните агенции од Шпанија, Велика Британија и Унгарија.

Повеќе...

Годишен состанок на членовите од Стратегиското партнерство „Млади на работа“

Петок, 25 октомври 2019 година

Во периодот од 12 до 14 септември 2019 година во Никозија, Кипар беше одржан годишниот состанок на членовите од Стратегиското партнерство „Млади на работа“.

Претставници на Националнат агенција беа г-ѓа Лидија Димова, директорка на Националната агенција и г.Јовица Митевски, кои на состанокот ги презентираа реализираните активности во изминатиот период, како дел од стратегиското партнерство „Млади на работи“.

Повеќе...

Учество на Саем за кариера и вработување

Вторник, 22 октомври 2019 година 

На 22 октомври се одржа Саем за кариера и вработување 2019 година, на платото при Универзитетот „Св Кирил и Методиј“.

Националната агенција за европските образовни програми и мобилност беше дел од овој саем со свој штанд и свои претставнички: г-ѓа Мартина Најдоски и г-ѓа Анабела Насковска.

Претставничките од Националната агенција им објаснуваа на студентите како да пополнат Европас кратка биографија, како и каде да аплицираат за студентска мобилност и пракса и какви сè можности нуди Националната агенција.

Повеќе...

Одржана презентација во ООУ Рајко Жинзифов

Вторник, 22 октомври 2019 година 

На 21.10.2019 година се одржа презентација за европските образовни мрежи и Еразмус плус програмата во ООУ Рајко Жинзифов. 

На оваа презентација присуствуваа наставници од училиштето, кои се запознаа со можностите и бенефитите од Еразмус плус програмата и европските образовни мрежи.

Повеќе...

Учество на меѓународна конференција за високо образование во Блед

Понеделник, 21 октомври 2019 година 

На покана од Aкадемската асоцијација за соработка во високото образование, (Academic Cooperation Association),претставниците од Националната агенција, г. Александар Богојевски и г. Астрит Реџепи, присуствуваа на дводневна конференција во Блед, Словенија. 

Конференцијата се одржа на 17 и 18 октомври при што учествуваа претставници од високообразовни институции, национални агенции, Еразмус канцеларии и организации од голем дел на европски држави: Германија, Австрија, Србија, Словенија, Полска, Шпанија, Грција, Бугарија. 

Повеќе...

Одржани презентации за европските образовни мрежи

Понеделник, 21 октомри 2019 година

На 18 октомври се одржаа презентации за европските образовни мрежи Eвропас, Еврогајденс и Етвининг во СУГС Михајло Пупин.

На презентациите присуствуваа наставници и стручни соработници од училиштето.

 

Повеќе...

Учество на Недела на стручни вештини

Петок, 18 октомври 2019 година

Во организација на Европската комисија и Националната агенција за образование од Финска, во периодот од 14 до 18 октомври се одржува Неделата на стручни вештини во Хелсинки, Финска.

На настанот земаат учество организации  од најмалку  45 држави. Тие се домаќини на настани и активности кои ги нагласуваат придобивките од стручното образование и обука и имаат за цел да се потенцира начинот на кој СОО може да се спротивстави на нееднаквоста и да понуди практична обука за сите возрасти.

Повеќе...

Учество на неформален состанок за ВЕТ во Пореч

Петок, 18 октомври 2019 година 

Во периодот од 8 до 12 октомври во Пореч, Република Хрватска, беше одржан неформален состанок за вработените во Националните агенции, кои работат во полето на  стручното образование и обука.

На настанот учествуваа вработени од Националните агенции ширум Европа, а од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност присуствуваа Марија Стефковска и Маја Колекеска.

Повеќе...