Образованието оди напред, ние го следиме.

 

ЕРАЗМУС+ резултати од проекти


 tl_files/docs/eplus/2016/MT-img.png

Известување за MobilityTool+

Европската Комисија ја објави новата верзија на упатството за користење на алатката MOBILITY TOOL+. Документот е достапен во менито ДОКУМЕНТИ / ЕРАЗМУС+ УПАТСТВА И ПРИРАЧНИЦИ или директно на следниот линк.


Пријавување за учество на Работилница за ЕРАЗМУС+ КА2

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во периодот од 16 до 19 февруари 2016 г. организира работилница за КА2 (подакции КА201, КА202, КА204, КА205) од Еразмус+ програмата.

Учесниците на оваа работилница ќе бидат запознаени со постапката на пополнување на апликациските формулари од соодветните подакции на КА2 и ќе имаат можност да постават прашања поврзани со темата на работилницата.

Повеќе...

КАЖЕТЕ ГО ВАШЕТО МИСЛЕЊЕ ЗА ЕУРОПАС КРАТКАТА БИОГРАФИЈА И ОСВОЈТЕ НАГРАДА

Помогнете ни да ја подобриме Еуропас Кратката биографија со тоа што ќе го пополните он-лајн прашалникот на следниов линк https://www.surveymonkey.com/r/europass_survey_EN

 

Повеќе...

РАБОТНА СРЕДБА ЗА ДОКУМЕНТИТЕ НА ЕУРОПАС

На 27.01.2016 година се одржа работна средба за документите на Еуропас во СУГС Лазар Танев-Скопје. На оваа работна средба присуствуваа 35 ученици и 2-ца наставници од СУГС Лазар Танев-Скопје.

Повеќе...

ЈАВЕН ПОВИК за Еуродеск информативни центри во Република Македонија

Врз основа на Решение  бр. 02-69/2 од 26.01.2016 г. донесено од Директорот, Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност објавува:

 

Ј А В Е Н П О В И К

за Еуродеск информативни центри во Република Македонија

 

Еуродеск е бесплатен сервис за пласирање и дисеминација на информации, кои се достапни преку платформи за информирање и има за цел на младите луѓе и оние кои работат со нив да им обезбеди информации за можностите и мобилноста од Европските програми.

Повеќе...

Работна средба за ЕУРОПАС и ЕУРОГАЈДЕНС

На 21.01.2016 година се одржа работна средба за Еуропас и Еурогајденс во ОУ Димо Хаџи Димов- Скопје. На оваа работна средба присуствуваа 22-ца наставници од ОУ Димо Хаџи Димов- Скопје. Целта на одржување на оваа работна средба беше запознавање со  мрежите Еуропас и Еурогајденс, како и какви можности нудат, нивните елементи и новости. На оваа работна средба им беа објаснети  активностите кои ќе бидат организирани од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, ...

Повеќе...

Јавен повик за избор на организација активна во полето Млади за експертиза во дескрипција на поглавјата од иницијативата Јутвики за 2016 година

Врз основа на предвидените цели и задачи за импелементација на Јутвики, како и решението бр.02-48/2  од 15.01.2016 донесено од Директорот, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност објавува

Јавен повик

за избор на организација активна во полето Млади за експертиза во дескрипција на поглавјата од иницијативата Јутвики за 2016 година

 

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност–( НАЕОПМ) е јавна установа формирана со закон и има надлежност за оперативно спроведување на децентрализираните акции од програмата Еразмус+ во Република Македонија.

Повеќе...

Јавен повик за надополнување на базата на НАДВОРЕШНИ ЕВАЛУАТОРИ за оценување на предлог проекти и/или периодични или финални извештаи од одобрени проекти во рамките на програмата ЕРАЗМУС+ (2014-2020)

Врз основа на Решение  бр. 08-983/2од 29.12.2015 година донесено од Директорот, Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност објавува:

Јавен повик за надополнување на базата на НАДВОРЕШНИ ЕВАЛУАТОРИ за оценување на предлог проекти и/или периодични или финални извештаи од одобрени проекти во рамките на програмата ЕРАЗМУС+ (2014-2020)

Повеќе...

Повик за доставување на апликации за еТвининг амбасадори

tl_files/docs/eplus/images/logo_eTw.png

Во согласност со Планот на активности на акцијата еТвининг за 2015г.  Националната агенција за европски образовни програми има предвидено селекција на 10 еТвининг амбасадори во Република Македонија кои ќе реализираат активности за промоција на акцијата еТвининг како составен дел на програмата Еразмус+ на Европската Комисија.

Повеќе...

Резултати од селекција на апликации за учество на тренинг курсеви во Малта и Италија

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ги објавува резултати од селекцијата на апликации за учество на тренинг курсевите во Италија и Малта.

Повеќе...

Повик за пријавување на учесници за Годишен ЕВС Настан 3-5 декември 2015

Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност организира Годишен ЕВС настан кој ќе се одржи од 03-05.12.2015 во Скопје во хотел Континентал.

Годишниот ЕВС настан ќе биде можност за сите ЕВС волонтери кои заклучно со 1 декември 2015 ја завршиле својата ЕВС активност: да дискутираат и да разменат искуство за реализираните ЕВС проекти,  да го пренесат своето искуство на тековните ЕВС волонтери но и на потенцијално заинтересираните млади кои имаат интерес да бидат ЕВС волонтери.

Учесниците на Годишниот ЕВС настан ќе имаат можност да направат вмрежување и остварување на нови контакти, споделување на искуство од ЕВС како можност за неформално стекнување на нови вештини и знаења, развој на нови проекти и истражување на можности за искористување на стекнатите вештини и знаења.  Ќе бидат презентирани успешни ЕВС проекти и ќе биде одбележан 5 декември Меѓународниот ден на волонтерство.

Повеќе...

СОУ „Ѓошо Викентиев“ ќе презентира сопствени изработки на картинг и лего роботи во Германија

Средното Општинско Училиште „Ѓошо Викентиев“ од Кочани во рамките на проектот финансиран од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност (преку Програмата Доживотно учење) ќе презентира сопствени изработки на картинг и лего роботи во Германија.