Образованието оди напред, ние го следиме.

 

tl_files/docs/eplus/images/2018/logo_erasmus_plus001_0.png   https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_en

Јавен повик за надворешни експерти за оценување на предлог-проекти и/или периодични и конечни извештаи од проекти во рамките на програмата ЕРАЗМУС+ (2014-2020)

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност (НАЕОПМ) е јавна институција формирана со закон и има надлежност за оперативно спроведување на децентрализираните акции од Еразмус+ програмата во Република Македонија.

Еразмус+ 2014-2020 е европска програма за поддршка на образованието, обуките, младите и спортот во Европа. Со буџет од 14,7 милијарди евра дава можности за над 4 милиони жители на Европа да студираат, да се обучуваат, да стекнуваат искуства и да волонтираат во странство. Еразмус+ се темели исклучиво на претпоставката дека вложувањето во образованието и во обуката се клучни за развивање на потенцијалите независно од возраста или искуството. Еразмус+ има за цел подигнување на квалитетот и важноста на квалификациите и вештините и им нуди можности на широк спектар на организации и поединци.

Повеќе...

Massive Open Online Course: MOOCyouth - Erasmus+ funding opportunities

Дали сте младински работник? Младински лидер? Работите со млади луѓе или сте дел од неформална група на млади луѓе? Сте слушнале за Еразмус +, но не знаете многу за тоа. Веќе сте аплицирале во рамките на Еразмус +, но овој пат немате среќа. Сакате да дознаете повеќе за европската младинска соработка, но не знаете како да започнете. Овој масивен Open Online Course (MOOC) на Еразмус + е направен за вас!

Овој курс обезбедува преглед на целта, приоритетите и очекуваното влијание на програмата на Европската унија Erasmus +: млади. Научете како можете да се вклучите во европската младинска соработка и да направите позитивно влијание врз вашата младинска група, организација и заедница.

Овој 5-ти MOOC, кој ќе трае од 7 мај до 11 јуни 2018 година, ќе ве води низ сите три клучни акции на Еразмус + млади. Ова издание ќе вклучува сосема нов модул за KA2 Стратешки партнерства. Овој курс ќе создаде простор за вмрежување и градење на знаења за европската младинска соработка и меѓународната младинска работа со примена на средства достапни преку Програмата за Еразмус + во делот за млади.

Повеќе...

Средба со избраните експерти на мрежата Евридика

tl_files/docs/eplus/eurydice/images/IMG_6092.JPGПеток, 4 мај 2018 година

Денеска, во просториите на Националната агенција, во насока на подобрување на транспарентност во работењето на Националната агенција, се одржа средба со избраните експерти на мрежата Евридика.

Во поздравното обраќање, од страна на директорката Лидија Димова, беше истакната важноста на студиите на мрежата Евридика за образовните системи и на кој начин преку имплементацијата на Еразмус+ проектите и активностите, во рамките на придружните мрежи, може да придонесеме во подобрувањето на образовните политики на национално ниво, а врз база на европските искуства.

Повеќе...

Посета на ООУ „Коле Канински“

Среда, 2 мај 2018 година

Директорката на Националната агенција за европско образование и мобилност, г-ѓа Лидија Димова денеска имаше посета на Основното училиште „Коле Канински“ во Битола.
Посетата беше реализирана на нивна покана, на сребата учествуваа директорот на училиштето, г. Зоран Мирчевски и помошник-директорката, г-ѓа Снежана Наумовска, кои беа заинтересирани за активностите и работата на Националната агенција, при што опширно беа запознати од страна на директорката, г-ѓа Димова.

Повеќе...

ТАС Настан: Тренинг курс, Биди инцијативен!

17-21 Jуни 2018 | Прага, Чешка

Иницијативноста е она што го движи општеството напред. Без разлика дали зборуваме бизнис, култура или непрофитна цел. Дојдете да ја развивате вашата компетентност за претприемништво на најкраткиот и најверојатно најдобриот тренинг.

"Биди иницијативен!" е тридневен тренинг курс кој има за цел да ги охрабри младите луѓе да работат на нивниот личен развој, со главен фокус на компетентност за претприемништво.

Учесниците ќе имаат можност да ги истражат можностите за нивно лично учество и да се справат со прашањето "Што лично можам да направам за промена на работите околу мене?" Различни нивоа на претприемничка компетентност ќе бидат испитани за време на тренинг - лично и ниво на заедница, бизнис и непрофитно.

Повеќе...

ТАС Настан: Повик за контакт семинар во Фрајбург, Германија

Тема на контакт семинарот: Образованието за демократско граѓанство во рамките на Еразмус+ партнерските проекти за училишни размени (Education for Democratic Citizenship in Erasmus+ School Exchange Partnerships”)

Цел: Контакт семинарот нуди можност за работа на теми од заеднички интерес на наставниците и нивните директори. Тие ќе добијат информации за целата Програма Еразмус+ и за Клучната акција 2 - School Exchange Partnerships. Учениците и наставниците кои ќе замината на размена ќе работат заедно во меќународни тимови на одредена тема. За време на семинарот тие ќе развијат идеи за нови проекти и  ќе започнат со подготовка на апликациите во рамки на делот School Exchange partnerships.

Контакт семинарот ќе се реализира во Фрајбург, Германија од 18 до 21 октомври 2018.

Повеќе...

ТАС Настан: FITA 5 – Од идеа до акција 5

Тренинг курс

18-24 Jуни 2018 | Серседила (Мадрид), Шпанија

Од идеа до акција V е тренинг кој има за цел да ги охрабри учесниците за развивање на нивните компетенции за промоција и поддршка на млади претприемачи во полето на социјалната работа. Тоа е дел од стратешки партнерства за младинска работа за вработување и претприемништво.  

"Од идеа до акција 5" е петтото издание на 5 дневниот тренинг, на кој таргет група се младинските работници и младинските лидери. Главната цел ба овој тренинг курс е да се охрабрат учесниците за развивање на нивните компетенции за промоција и поддршка на млади претприемачи во полето на социјалната работа. Ова ќе се направи со вклучување во процесот и чекорите на ставање на идеите во конкретни планиви за време на тренинг курсот.

Повеќе...

ТАС Настан: Втората Европа - Состанок на млади од Западен Балкан: Берлинскиот процес - нов импулс за младинска работа?

Семинар / Конференција
23-25 Maј 2018 | Подгорица, Црна Гора
Какво влијание имаше Берлинскиот процес во полето на младите? Како можеме да придонесеме да продолжиме понатаму? Овој семинар ќе ги испита овие прашања со фокус на темите за младинско учество, граѓанско образование и социјална вклученост.

Четири години поминаа од почетокот на берлинскиот процес во 2014 година. Време е да се запрашаме: Какво влијание имало во полето на младите? Каде гледаме потреба за понатамошно дејствување? Како можеме да придонесеме да продолжиме понатаму?

Повеќе...

Информативна работилница за Еразмус+ Повелбата за мобилност за стручно образование и обука

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност објавува дека на 23.04. 2018 година ( понеделник) во 10:30 часот ќе се одржи информативна работилница за Еразмус+ Повелбата за мобилност за стручно образование и обука.

Работилницата  ќе стави акцент на правилата за аплицирање, начинот за аплицирање и како се пополнува апликација. Работилницата ќе се одржи во просториите на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.

Повеќе...

Повик за аплицирање за Еразмус+ Повелба за мобилност за стручно образование и обука - 2018 год.

tl_files/docs/eplus/VET-CHARTER/2015_08-Erasmus+-VET-webbanner-transparentblue.png

Еразмус+ Повелбата за мобилност за стручно образование и обука е наменета за поттикнување на организациите кои веќе имаат докажан квалитет во организирањето на ВЕТ мобилности на ученици и вработени за понатаму да ги развијат нивните европски меѓународни стратегии.

Стекнувањето на Повелбата за мобилност за стручно образование и обука ќе овозможи да се аплицира на поедноставен начин за проекти под Еразмус+ Програмата, Клучна акција 1 мобилност на ВЕТ ученици и вработени. Исто така целта на Повелбата е подржување во градењето на капацитетите за организирање на квалитетни мобилности на ученици и вработени, а во исто време да се награди, промовира и развие квалитетот во мобилноста.

 

Повеќе...

ТАС Настан: Повик за контакт семинар во Бон, Германија

Тема: Дисеминација, одржливост и влијание на Еразмус + стратешките партнерства КА2 (Dissemination, sustainability and impact in Erasmus+ Strategic Partnerships (KA2))

Целта на тренингот:

Стратешките партнерства беа создадени со цел да бидат една од најатрактивните делови на финансирање на програмата Еразмус +. Голем предизвик во управувањето со стратешките партнерства на европско ниво е дизајнирањето и спроведувањето на здрава стратегија која обезбедува успешна дисеминација и искористување на резултатите од проектот со цел  да се добие добра одржливост и видливо влијание на подолг рок.

Главната цел на Еразмус + тренинг курсевите за  транснационална соработка (ТАЦ) е да ја олесни размената на европско ниво помеѓу координаторите и партнерите на стратешките партнерства за високо образование и да ги поттикне да развијат нови идеи за ефективна стратегија за постигнување на горенаведените цели.

Учесниците ќе добијат можност за размена на нивните идеи и искуства, како и примери за добри практики.  Од големо значење се интерактивните елементи од презентацијата и размена на содржини поврзани со високо ниво на ангажираност од сите учесници.

Повеќе...