tl_files/docs/eplus/images/2018/logo_erasmus_plus001_0.png   https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_en
     
tl_files/docs/eplus/images/2018/500x69_Banner_E+PRP.png

Моментално нема новости.

Учество на четвртиот состанок на партнерите во ВЕТ трејсер истражувањето

Петок, 18 октомври 2019 години

На 1 октомври, во Рига, Латвија се одржа четвртиот состанок на партнерите во  ВЕТ трејсер истражувањето.

Имено, се работи за истражување, кое го спроведуваат заеднички, според усогласена методологија, неколку национални агенции од неколку европски држави: Полска, Белгија, Латвија, Велика Британија, Ирска, Австрија, Словачка, Чешка и Северна Македонија.

Повеќе...

Доделени повелби за стручно образование и обука за 2019 година

Среда, 16 октомври 2019 година

На 27 септември во просториите на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност се одржа состанок со претставници на 4 институции кои се стекнаа со Повелбата за стручно образование и обука за 2019 година.

Марија Стефковска, соработник во областа на стручно и училишно образование ги додели Повелбите на координаторите од СОУ Ѓорче Петров од Прилеп, Средношколска академија за бизнис и администрација САБА од Скопје, Фондација Агро Центар за Едукација ФАЦЕ од Скопје и СОЗШУ Ѓорче Петров од Кавадарци.

Повеќе...

Одржана обука за креатори на содржини во ЕПАЛЕ

Четврток, 10 октомври 2019 година 

На 9 октомври 2019 година, во рамките на ЕПАЛЕ Националниот сервис за поддршка беше одржана една од циклусот обуки за креатори на содржини во ЕПАЛЕ.

Главните аспекти на оваа обука беа: презентирање на основните функционалности на ЕПАЛЕ, можностите за работа со различните алатки и начините на соработка.

Повеќе...

Одржан Воведен состанок за добитниците на грантови за стратегиски партнерства во стручно образование и обука и образование за возрасни

Четврток, 10 октомври 2019 година

На 7 октомври, во просториите на Националната агенција, се одржа Воведен состанок за добитниците на грантови во акциите КА202 и Ка204, од Повикот 2019 година.

Заедничката средба на претставници од повеќе од 8 различни институции овозможи размена на искуства и размислувања околу начинот на спроведување на проектите, добри практики и начини на обезбедување поголем квалитет.

Повеќе...

Учество на ЕПАЛЕ Конференција за социјални партнери

Четврток, 10 октомври 2019 година 

Во организација на Централниот сервис за поддршка, во Варшава, Полска, во периодот 1 до 2 октомври 2019 година се одржа ЕПАЛЕ Конференција за социјални партнери.

Настанот обедини повеќе од 220 претставници на Националните сервиси за поддршка, провајдери во образованието за возрасни, едукатори, донесувачи на одлуки, новинари и други лица со професионална улога во образованието за возрасни од повеќе од 38 држави.

Повеќе...

Неформален состанок за Национални агенции за примарни проверки

Четврток, 10 октомври 2019 година

Во периодот од 23 до 24 септември 2019 година, преставничките на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, Маја Колекеска и Љупка Ќуркчиева учествуваа на Неформалниот состанок за вработени во Нациналните агенции за примарни проверки.

Повеќе...

Неформален состанок на координаторите на Еразмус+ за образование на возрасни

Четврток, 10 октомври 2019 година 

Од 11 до 13 септември 2019 година, координаторите на Еразмус+ за образование на возрасни, учествуваа на неформалниот состанок на координаторите на Еразмус+ за образование на возрасни, што се одржа во Исланд.

Во многу неформална и интерактивна атмосфера, претставници на 27 Национални агенции кои работат во областа на образованието за возрасни, ги мапираа процедурите на НА и разменија различни практики на НА, кои се однесуваат на мониторингот на корисниците, како и упатства и поддршка за корисниците кои пишуваат финални извештаи.

Повеќе...

Бизнис состанок на директори на Националните агенции

Среда, 9 октомври 2019 година

Од 8 до 11 октомври во Хелсинки, Финска, претставничките од Националната агенција, директорката Лидија Димова и Снежана Симоновска, раководител на сектор, учествуваат на бизнис состанок на директори на Национални агенции за млади Еразмус+ и Европски солидарен корпус. 

Повеќе...

Инфо-ден Еразмус+ на Универзитет Гоце Делчев - Штип

Среда, 9 октомври 2019 година

На 8 октомври, по покана на претставници од канцеларијата за меѓународна соработка при Универзитетот Гоце Делчев – Штип, претставници од Националната агенција присуствуваа на отворен инфо-ден за прогармата Еразмус+ што се одржа во просториите на УГД – Кампус 2. 

Повеќе...

Регионален состанок на претставниците од регионите 2 и 5 на Асоцијацијата за Европската младинска картичка

Среда, 9 октомври 2019 година

Во периодот од 6 до 8 октомври 2019 година, во Софија, Бугарија, на работна средба се сретнаа претставници од регионите 2 и 5 заедно со Европската асоцијација за младинска картичка.

На состанокот се отвори дискусија за подобрување на соработката помеѓу партнерите во регионите 2 и 5 и размена на добри практики, препораките од првата средба која беше одржана во мај во Солун, Грција и следни чекори за проектот „Културни рути“ на Совет на Европа во соработка со EYCA.

Повеќе...