Водичот за Програмата Еразмус+

Регулатива за програмата Еразмус+

Упатство за регистрација за во системот за регистрација и порталот за корисници на потенцијалните апликанти за програмата ЕРАЗМУС+ и презентација за Participants Portal.

Нивоа на износи за грантови за студенти и наставен кадар од Република Македонија во земјите учеснички на Еразмус+ Програмата

Еразмус+ студентска повелба

Водич за корисници на алатката за мобилност 2016 (12 мај 2016)

Водич за корисници на алатката за мобилност 2015

Поднесување на Финален извештај за завршени проекти

Водич за експерти за оценување на апликации (2019)

Водич за објавување на резултати од проекти финансирани од Национална Агенција во платформата за дисеминација VALOR.

 

____________________________________________________________________________________________________________

Упатство за поднесување финален извештај за проекти финансирани преку програмата Еразмус+ во алатката Mobility Tool