Дали јас ќе бидам во можност да користам Подготвителни посети за да најдам партнери во програмата Еразмус +?

Не.

Грантовите за Подготвителни посети беа понудени во Програмата Доживотно учење за да им помогнат на организациите да најдат партнери за нивните проекти. Претходно оваа година беше најавено дека нема да има понатамошни грантови за Подготвителни посети во рамките на Програмата Доживотно учење (односно до крајот на 2013 година) и сега сме во позиција да потврдиме дека Подготвителни посети нема да бидат грантирани во рамките на Еразмус+ (односно од 2014 година наваму).

Назад