Дали стручното образование и обука ќе бидат поддржани?

Да.

Стручното образование и обука ќе бидат поддржани. Вработените, учениците и организациите кои се вклучени во стручно образование и обука ќе имаат големи бенефиции од новата програма.

Назад