Дали студентите ќе имаат можност да учествуваат во Еразмус+ доколку претходно имаат добиено грант од Еразмус програмата како дел од Програмата доживотно учење?

Да.

Сега ќе биде возможно да се учи и обучува во странство повеќе од еднаш, како Еразмус+ студент. Како и да е, високообразовните институции може да даваат приоритет на студенти кои никогаш претходно немале можност да остварат искуство во странство.

За повеќе информации, посетете го следниот линк: European Commission's Erasmus+ FAQs.

Назад