17 мај 2018, 12:00 часот пладне: Краен рок за аплицирање за акцијата KA109 - Повелба за мобилност во стручното образование и обука

17-05-2018

tl_files/docs/eplus/epdocs/App-Forms-2018/KA109-dealine.png17 мај 2018, 12:00 часот пладне: Краен рок за аплицирање за акцијата KA109 - Повелба за мобилност во стручното образование и обука

Повелба за мобилност во стручното образование и обука:  Ве молиме посетете го линкот https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/ за да поднесете апликација за Повелба за мобилност во стручното образование и обука. Упатството за поднесување КА109 онлајн апликација е достапно на следниот линк: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents-for-applicants/model-application-forms_en.

Назад