4 октомври 2018, 12:00 часот пладне: Краен рок за аплицирање за акциите во областа на младите - КА105, КА125, КА205, КА347

04-10-2018

tl_files/docs/eplus/epdocs/App-Forms-2018/YouthMobilityDznapshot.png

 

4 октомври 2018, 12:00 часот пладне: Краен рок за аплицирање за акциите во областа на младите - КА105, КА125, КА205, КА347

Посетете го линкот 

https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/

за да поднесете апликација за една од акциите во областа на младите. Обрасците на апликациските формулари (Model application forms) може да се разгледаат на следниот линк:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents-for-applicants/model-application-forms_en.

Назад