Краен рок за аплицирање за под-акциите во рамките на Младински активности

19-04-2017

26 април 2017 е краен рок за поднесување на апликации за под-акциите КА105, КА205 и КА347 во рамките на Младински активности од Еразмус+ програмата. Апликациските електронски формулари за КА105 и КА205 се достапни на http://na.org.mk/index.php/mk/aplikaciski-formulari-2017.html, додека аплицирање за КА347 е онлајн преку Веб платформа обезбедена од Европската комисија (Ве молиме задолжително прочитајте ја објавата на Националната агенција во врска со процесот за онлајн аплицирање за КА347).

Назад