ЕРАЗМУС + ПРЕЗЕНТИРАНА ПРЕД ДЕЛЕГАЦИЈА ОД БОСНА

tl_files/docs/eplus/2018/Images/Dzep2018/MKBiH/image001.jpgЧетврток, 27 септември 2018 година

На 25 септември, во просториите на КИЦ, претставници на средни стручни училишта, работнички универзитети, здруженија на граѓани и локални власти од повеќе градови во Босна и Херцеговина, кои работат во образованието за возрасни, имаа можност да се запознаат со работата на Националната агенција за европски програми и мобилност и програмите и активностите кои таа ги спроведува.

Подетално беа презентирани правилата и значењето на Еразмус+ програмата, можностите за вклучување на институции од Босна и Херцеговина, како и примери на добри практики на веќе реализирани проекти.

Презентацијата се случуваше во рамките на возвратна студиска посета на претставници на различни институции од образованието за возрасни од Босна и Херцеговина во Република Македонија, во организација на Центарот за доживотно учење од Скопје.

 

 

 

Назад