Инфо-ден на Националната агенција - Скопје, СРЦ Борис Трајковски - 07 ноември 2013

На 07 ноември 2013г., во СРЦ Борис Трајковски Скопје, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност го организираше првиот од серијата инфо-денови за последниот квартал на 2013г. На настанот беа презентирани новата програма за образование, обука, млади и спорт на ЕУ за периодот 2014-2020г. ЕРАЗМУС ПЛУС, и мрежите ЕУРОПАС и ЕВРИДИКА кои што од 2013 година во Република Македонија ги имплементира Националната агенција.

Слики од настанот може да видите на следниот линк.

Назад