Јубелеен инфографик на Јутпас

Понеделник, 25 јуни 2018 година

По повод одбележување на 10 години од постоење на Јутпас сертификатот, изработена е инфографика која ги прикажува важните елементи на сертификатот.

Сертификатот е наменет за млади лица и младински работници, а се користи за препознавање и валидација на неформалното образование и стекнати компетенции во Европа.

На приложениот линк имате повеќе информации за примената на сертификатот во Еразмус+ активностите.

Назад