Книга: ЕРАЗМУС+ за училишта

tl_files/docs/eplus/2018/DzE/front-epschools-fr.pngНајновата книга ЕРАЗМУС+ за Училишта дава приказ на можностите што програмата Еразмус+ ги нуди за училиштата од Европа. Оваа програма овозможува финансирање на проекти за мобилност на наставен и ненаставен кадар од училиштата како и проекти за стратешки партнерства помеѓу училишта.

Цели одделенија или групи од ученици може да ги посетат своите партнерски училишта, а индивидуални ученици може да поминат подолг период во училиште во друга земја.

Верзија на оваа нова книга е достапна на англиски, француски и германски јазик на веб страницата на Националната агенција. За верзија на книгата на други јазици посетете го соодветниот Веб линк на EU Publications.

Назад