Massive Open Online Course: MOOCyouth - Erasmus+ funding opportunities

Дали сте младински работник? Младински лидер? Работите со млади луѓе или сте дел од неформална група на млади луѓе? Сте слушнале за Еразмус +, но не знаете многу за тоа. Веќе сте аплицирале во рамките на Еразмус +, но овој пат немате среќа. Сакате да дознаете повеќе за европската младинска соработка, но не знаете како да започнете. Овој масивен Open Online Course (MOOC) на Еразмус + е направен за вас!

Овој курс обезбедува преглед на целта, приоритетите и очекуваното влијание на програмата на Европската унија Erasmus +: млади. Научете како можете да се вклучите во европската младинска соработка и да направите позитивно влијание врз вашата младинска група, организација и заедница.

Овој 5-ти MOOC, кој ќе трае од 7 мај до 11 јуни 2018 година, ќе ве води низ сите три клучни акции на Еразмус + млади. Ова издание ќе вклучува сосема нов модул за KA2 Стратешки партнерства. Овој курс ќе создаде простор за вмрежување и градење на знаења за европската младинска соработка и меѓународната младинска работа со примена на средства достапни преку Програмата за Еразмус + во делот за млади.

Ресурси на курсот се видео материјали за теми кои се движат од општите информации за Програмата до конкретни чекори за тоа како да развијат квалитетни проекти. Специјално дизајнираните квизови ќе ви помогнат да ја разберете и задржите основната содржина. Прегледот ќе го поддржи вашето разбирање за тоа како Еразмус +: Младинската програма може да ви биде од корист.

Не се потребни предуслови и е бесплатно, но се бара активно учество во текот на 3-4 часа онлајн курсеви неделно! Вие нема да бидете сами бидејќи искусни олеснувачи на курсот ќе водат форумски дискусии, ќе ги појаснат прашањата и ќе придонесат со повратни информации и упатства.

Курсот започнува на 7 мај 2018 година, но сеуште можете да се запишете до 31-ви мај за да добиете целосен впечаток за содржината на курсот. Запишувањето за учество на курсот е достапно на https://www.canvas.net/browse/salto/courses/erasmus-funding-opportunities.

Назад