Посета на ООУ „Никола Карев“ Крушево

Понеделник, 25 јуни 2018 година

Претставници на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, на 21 јуни го посетија ООУ „Никола Карев“ во Крушево, при што ја претставија еТвининг платформата.

На средбата присуствуваа 23 наставници од училиштето, кои се интересираа за можностите кои еТвининг платформата ги нуди за наставниците и за учениците.

tl_files/docs/eplus/2018/Images/JUN2018/krusevo/138053601946763264_n (1).jpg

Назад