Повик за аплицирање за Еразмус+ Повелба за високо образование

Повик за Ерасмус+ Повелба за мобилност за високо образование (Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 - Selection 2018

 

tl_files/images/erasmus+baner_home.jpg

 

Еразмус+ Повелбата за високо образование обезбедува општа квалитативна рамка за европските и меѓунардоните активности за соработка кои што високо-образовните институции можат да ги реализираат во Програмата. Доделувањето на Еразмус Повелбата за високо образование е пред-услов за сите високо-образованите институции од програмските земји и кои што сакаат да учествуваат во трите клучни акции од Еразмус+. 

 

Како да се аплицира?

Крајниот рок за пријавување за стекнување  на Повелбата за мобилност за високо образование е 31ви март 2017, до 12:00 часот на пладне (централно европско време). Има само еден рок за аплицирање во 2017 година. 

Европската Комисија го управува системот за он лајн аплицирање, вклучувајќи го и објавувањето на електронската апликација и придружната документација

Внимателно да се разгледаат следните документи:

Назад