Пријавување за консултации преку вебинар за аплицирање за КА205 и КА347

Податоците треба да се пополнат најдоцна до 01 октомври 2018 година.

Откако ќе бидат обработни податоците, организациите по е-маил ќе ги добијат сите техничките детали за вклучување во вебинарот кој што ќе се одржи на 01 октомври 2018, 14.30 часот.

 

Назад