РАБОТНА СРЕДБА ЗА ЕТВИНИНГ

tl_files/docs/eplus/2018/Images/May2018/Kocani/IMG_6210.JPG

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во соработка со СОУ „Љупчо Сантов“ - Кочани и неговата еТвининг амбасадорка, г-ѓа Весна Кушевска, на 16 мај одржа работна средба за еТвининг платформата во истоименото училиште.

На средбата присуствуваа 31 претставник од СОУ „Љупчо Сантов“, како и од соседни училишта и од градинки од Општина Кочани.

Целта на одржување на работната средба беше запознавање на наставниците со  еТвиниг платформата и можностите кои истата ги нуди за наставниците и за учениците. 

Настанот беше проследен и од локалните медиуми.

Во продолжение линкот од ТВ „Канал 8“ Кочани: http://www.kanal8.mk/index.php/mk/5289-e-tvinig-prezentacija

tl_files/docs/eplus/2018/Images/May2018/Kocani/IMG_6214.JPG

Назад