РАБОТНИ СРЕДБИ ЗА ЕУРОПАС И ЕУРОГАЈДЕНС

На 01, 02 и 05 јуни 2015 година се одржаа работни средби за програмите Еуропас и Еурогајденс во Центар за стручно образование и обука, Агенција за вработување на Република Македонија и Биро за развој на образованието. Целта на овие работни средби беше запознавање со новостите на елементите на Програмите Еуропас и Еурогајденс

Назад