Резултати за транснационални активности за соработка во полето за образование на возрасни

ТАС настанот во Палермо, Италија од 13 до 15 октомври 2016:

 Име на институција

Име на учесник

Организација ОРТ обука за одржлив развој, Скопје

Елизабета Милошеска

Здружение Институт за меѓународни и политички студии, Скопје

Илбер Села 

ТАС настанот во Сплит, Хрватска од 9 до 11 ноември 2016:

 Име на институција

Име на учесник

Државен универзитет Гоце Делчев Штип

Кирил Барбареев 

ТАС настанот во Толедо, Шпанија  од 06 до 09 ноември 2016:

 Име на институција

Име на учесник

Јавна установа Центар за образование на возрасни, Скопје

Лилјана Лазова

Едукативен центар М-Шест Дооел, Скопје

Димитар Османли

Здружение на граѓани Жетва на знаење, Прилеп

Наталија Ацеска

 

Назад