Резултати за транснационални активности за соработка во полето за стручно образование и обука

ТАС настанот во Зандвоорт аан Зее (Zandvoort aan Zee), Холандија од 22 до 23 септември 2016:

 Име на институција

Име на учесник

АБАТ Балканија, Скопје

Леонида Пенка Баша Ризаова 

СОЕПТУ Кузман Јосифоски Питу, Прилеп

Спасија Нешкоска Цуцулеска 

ТАС настанот во Сплит, Хрватска од 9 до 11 ноември 2016:

 Име на институција

Име на учесник

СОУ Ѓорче Петров, Прилеп

Дејан Димоски 

ТАС настанот во Ниборг, Данска од 21 до 24 ноември 2016:

 Име на институција

Име на учесник

ОСМУ Никола Штејн, Тетово

Саранда Лика 

ТАС настанот во Букурешт, Романија од 22 до 26 ноември 2016:

 Име на институција

Име на учесник

ССОУ Коле Неделковски, Штип

Јордан Палашев 

СЕПУГС Васил Антевски Дрен, Скопје

Ива Стојановска Јакимовски

ССОУ Моша Пијаде, Тетово

Иван Димоски

ТАС настанот во Рим, Италија од 19 до 20 декември 2016:

 Име на институција

Име на учесник

Државен училишен центар за образование и рехабилитација Партенија Зографски, Скопје

Блаже Митев 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј„  во Скопје – Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Скопје

Александар Стојменски 

 

 

 

ТАС настанот во Сарагоса, Шпанија од 25 до 27 јануари 2017:

 Име на институција

Име на учесник

Стопанска комора за туризам на Македонија, Скопје

Биљана Ристеска

Здружение за социјални иновации Асоцијација за развој на нови опции – АРНО, Скопје

Ирина Јаневска

СОУ Нико Нестор, Струга

Никола Затуроски

Стопанска Комора за северо-западна Македонија, Скопје

Дрилон Исени

Идеа ОК Дооел, Скопје

Иван Тороманоски

 

Назад