ТАС Настан: РАЗВИВАЊЕ НА ДИГИТАЛНА МЛАДИНСКА РАБОТА

tl_files/docs/eplus/epdocs/TCA/tca_Budapest.jpgСЕМИНАР / КОНФЕРЕНЦИЈА

12-16 МАРТ 2018 | БУДИМПЕШТА, УНГАРИЈА

Целта на семинарот - Развивање на дигитална младинска работа е да се разработи идејата за дигиталната младинска работа и да се идентификуваат заедничките предизвици. Тоа ќе ги поддржи организациите да развиваат дигитални младински практики во нивниот локален контекст.

Работниот семинар за развој на дигитални млади ги обединува луѓето вклучени во дигиталната младинска работа за размена на добрите практики во Европа. Исто така има за цел да создаде простор за истражување на идеи и нови партнерства за развој на дигиталната младинска работа користејќи ги можностите на Еразмус +.

Методологијата што се применува на овој семинар вклучува споделување на добри практики, говорници, интерактивни сесии и онлајн алатки. Избраните учесници ќе бидат поканети да направат некои помали задачи за подготовка.

ЦЕЛИТЕ СЕ:

 • Разбирање на терминологијата на дигиталната младинска работа и што подразбираме со концептот;
 • Запознавање со концептите и пристапот за младинска работа на младите луѓе кои користат социјални медиуми, маркет дел како алатка за технолошко образование и создавање дигитални содржини;
 • Разбирање на различните видувања за дигиталната младинска работа во земјите учеснички и најновите случувања на развивање на политиките на европско ниво;
 • Да се видат добри примери за тоа како дигиталните алатки се користат во младинската работа во Европа
 • Создавање на простор за правење нови контакти и истражување на можностите на Еразмус + за развој на дигитална младинска работа во иднина.

ПРОФИЛ НА УЧЕСНИЦИ:

 • веќе се вклучени во планирањето, управувањето и / или спроведувањето на дигиталната младинска работа во нивните организации
 • Може да воведат нови идеи како за нивните претпоставени така и за колегите;
 • Подготвени се да придонесат со идеи, искуства и експертиза во врска со дигиталната младинска работа
 • Да се заинтересирани за нови контакти со проекти во Еразмус +;
 • Да имаат над 18 години
 • Познавање на англискиот јазик за комуникација.

МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ

Настанот ќе се одржува во Будимпешта, град со енергична култура и општествен живот и главниот град на Унгарија

КРАЈНИОТ РОК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ е 14јануари 2018 година на следниов линк:

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/developing-digital-youth-work.7001/

ТРОШОЦИ ЗА НАСТАНОТ:

Принципот на покривање на трошоци е следниов:

 • Организациски трошоци (сместување, храна) се покриени  од  домаќинот/координаторот;
 • Патните трошоци  се покриваат од Националната агенција која испраќа учесници (во Вашиот случај НА Македонија);
 • Самиот учесник (индивидуално) најчесто покрива 5% од висината на патниот билет, освен ако нема побарување од домаќинот за одредени тренинзи и може да побара контрибуција за сместувањето.

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ќе овозможи 2 лица да земет учество на овој меѓународен тренинг. Лицата треба да бидат претставници на невладина организација која работи на полето на млади и кои практикуваат или планираат воведување на дигитална младинска работа  во Македонија

 

Назад