ТАС Настан: СТУДИСКА ПОСЕТА: ИНТЕГРАЦИЈА НА МЛАДИ БЕГАЛЦИ

tl_files/docs/eplus/epdocs/TCA/2017/tca-netherlands-arnhem.jpgСТУДИСКА ПОСЕТА, 20-24 ФЕВРУАРИ 2018 | АРНЕМ, ХОЛАНДИЈА

Студиска посета за зајакнување на младинските работници кои работат со млади бегалци и баратели на азил. Размена на добри практики и развој на конкретни идеи за имплементација на локално ниво.

Младинската работа може да биде еден од важните актери на локално ниво, кои можат да играат важна улога во интеграцијата на младите бегалци. Од една страна, нудејќи им можност на младите бегалци да научат нови компетенции, стекнување на самодоверба и чувство на припадност во оваа нова земја. Од друга страна, преку креирање на свест за бегалците преку работа на поврзување на локалните заедници со млади бегалци и зајакнување на прифаќањето и намалување на ксенофобијата на локалните заедници кон "непознатите бегалци".

Оваа студиска посета има елементи за обука и цел да ги зајакне и инспирира младинските работници и другите кои работат директно со бегалците и / или барателите на азил за да се интегрираат младите бегалци во локалните заедници преку споделување добри практики и инспирација за нови идеи и формулирање конкретни чекори.

ЦЕЛИ:

 • Размислување за сопствената локална реалност за интегрирање на младите бегалци во локалните заедници и идентификување на потребите, предизвиците и добрите практики за работа со младите бегалци.
 • Размена на добри практики (проекти, методи, активности) на младинската работа за тоа како да се интегрираат младите бегалци во локалните заедници
 • Истражување на локалните добри практики на холандските младински организации за тоа како да се интегрираат младите бегалци во локалните заедници
 • Да се инспирираат и создадат сопствени идеи за интеграција на бегалците во рамките на локалниот контекст на младинска работа и да формулира конкретни следните чекори.
 • Да се истражи како Еразмус + може да се користи како алатка за интеграција на бегалците. 

ПРОФИЛ НА УЧЕСНИЦИ:

 • Младински работник (професионален или волонтер)
 • Професионалец или волонтер кои работат директно со бегалци и / или баратели на азил
 • Активно поврзани со локална младинска организација и работа со или мотивирани да работат со млади бегалци.
 • Сакате да ги споделите вашите предизвици и добри практики со други организации.
 • Мотивирани и способни да имплементирате нови проекти во вашата локална организација за интеграција на млади бегалци 
 • Англиски јазик за комуникација

МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ

Настанот ќе се одржи од 20 до 24 ФЕВРУАРИ 2018 во АРНЕМ, ХОЛАНДИЈА.

КРАЈНИОТ РОК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ е 23декември 2017 година на следниов линк:

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/study-visit-integration-of-young-refugees.6974/

ТРОШОЦИ ЗА НАСТАНОТ:

Принципот на покривање на трошоци е следниов:

 • Организациски трошоци (сместување, храна) се покриени  од  домаќинот/координаторот;
 • Патните трошоци  се покриваат од Националната агенција која испраќа учесници (во Вашиот случај НА Македонија);
 • Самиот учесник (индивидуално) најчесто покрива 5% од висината на патниот билет, освен ако нема побарување од домаќинот за одредени тренинзи и може да побара контрибуција за сместувањето.

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ќе овозможи 2 лица да земет учество на овој меѓународен тренинг. Лицата треба да бидат претставници на невладина организација која работи на полето на млади и кои работат со мигранти.

 

 

 

 

 

 

 

 

Назад