ТАС Настан: Тренинг курс, Биди инцијативен!

17-21 Jуни 2018 | Прага, Чешка

Иницијативноста е она што го движи општеството напред. Без разлика дали зборуваме бизнис, култура или непрофитна цел. Дојдете да ја развивате вашата компетентност за претприемништво на најкраткиот и најверојатно најдобриот тренинг.

"Биди иницијативен!" е тридневен тренинг курс кој има за цел да ги охрабри младите луѓе да работат на нивниот личен развој, со главен фокус на компетентност за претприемништво.

Учесниците ќе имаат можност да ги истражат можностите за нивно лично учество и да се справат со прашањето "Што лично можам да направам за промена на работите околу мене?" Различни нивоа на претприемничка компетентност ќе бидат испитани за време на тренинг - лично и ниво на заедница, бизнис и непрофитно.

“Design thinking” и “Lean Canvas” ќе бидат претставени како алатка за забрзување на процесот на претворање на идеи во акција. Дел од обуката ќе се фокусира и на транснационалните младински иницијативи на програмата Еразмус +.

ЦЕЛИ

 • Да се ​​поддржат младите луѓе да работат на нивниот личен развој, со главен фокус на компетенции за претприемништво;
 • Да се ​​истражат различните димензии на претприемничката компетентност - лично и ниво на заедницата (бизнис и непрофитни);
 • Да им се обезбеди на учесниците алатки за евалуација и развивање на идеи во успешни проекти (“Design thinking” и “Lean Canvas”);
 • Да им се овозможи на учесниците простор за вмрежување и поттикнување за создавање на меѓународни партнерства;
 • Да обезбеди знаење за транснационалните младински иницијативи во рамките на програмата Еразмус + како можна алатка за претворање на идеите во акција.

 ЦЕЛНА ГРУПА

 • Учесниците да бидат помеѓу 18 и 30 години;
 • Кои сакаат да започнат проект од помал обем, бизнис, непрофитен или друг (нема потреба да имате конкретна идеја да аплицирате, вашата желба за промена на работите е поважна);
 • се заинтересирани за можностите на Еразмус, имено Транснационалните младински иницијативи;
 • да присуствуваат на целото времетраење на курсот;
 • можат да комуницираат на англиски јазик;

КРАЈНИОТ РОК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ е 06 мај 2018 година на следниов линк:

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/be-initiative.7182/

ТРОШОЦИ ЗА НАСТАНОТ:

Принципот на покривање на трошоци е следниов:

 • Организациски трошоци (сместување, храна) се покриени од домаќинот;
 • Патните трошоци  се покриваат од Националната агенција која испраќа учесници (во Вашиот случај НА Македонија);
 • Самиот учесник (индивидуално) најчесто покрива 5% од висината на патниот билет, освен ако нема побарување од домаќинот за одредени тренинзи и може да побара контрибуција за сместувањето.

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ќе овозможи 2 лица да земат учество на овој меѓународен тренинг. Лицата треба да бидат претставници на невладини организации кои работат во полето на социјално претприемништво.

 

 

 

 

Назад