Учество на претставници на НА на настан Study in Europe

tl_files/docs/eplus/2018/Images/Dzep2018/zeneva/20180911_145006.jpgПретставници од Националната Агенција присуствуваа на настан од областа на високообразование (Project Study in Europe) во Женева, Швајцарија поддржан од страна на Националната агенција на Швајцарија и Универзитетите. На истоимениот настан се дебатираше за проектот Study in Europe и Study in Switzerland при што се даде акцент на начиот на промоција на високотообразование во Европа. Националната агенција активно учствува во проектот Study in Europe воедно е носител на истоимениот проект за Република Македонија. 

 

 

tl_files/docs/eplus/2018/Images/Dzep2018/zeneva/20180911_142806.jpg

Назад