УЧЕСТВО НА ЗАЕДНИЧКИ СОСТАНОК ЗА ЕВРОПСКИТЕ ОБРАЗОВНИ МРЕЖИ

tl_files/docs/eplus/2018/Images/oct2018/brussels-europass/photo3.jpgПеток, 26 октомври 2018 година

На 26 октомври се одржа Заеднички состанок за европските образовни мрежи Европас, Еврогајденс и Европска рамка за квалификација во Брисел, Белгија.

Претставничките на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, г-ѓа Aнабела Насковска Петрески, вработена во Одделението за ИКТ и европски образовни мрежи и г-ѓа Лулеса Илјази,  раководител на Секторот за стратешки партнерства од областа на образованието, обука и млади присуствуваа на овој состанок.

Ваков вид на состаноци се одржуваат два пати годишно и на нив се објаснуваат новитетите и приоритетите на Европската комисија, а воедно се даваат предлози и препораки од страна на центрите во сите земји.

tl_files/docs/eplus/2018/Images/oct2018/brussels-europass/photo4.jpg

Назад