Образованието оди напред, ние го следиме.

 

tl_files/docs/eplus/images/2018/logo_erasmus_plus001_0.png   https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_en

Јавен повик за надворешни експерти за оценување на предлог-проекти и/или периодични и конечни извештаи од проекти во рамките на програмата ЕРАЗМУС+ (2014-2020)

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност (НАЕОПМ) е јавна институција формирана со закон и има надлежност за оперативно спроведување на децентрализираните акции од Еразмус+ програмата во Република Македонија.

Еразмус+ 2014-2020 е европска програма за поддршка на образованието, обуките, младите и спортот во Европа. Со буџет од 14,7 милијарди евра дава можности за над 4 милиони жители на Европа да студираат, да се обучуваат, да стекнуваат искуства и да волонтираат во странство. Еразмус+ се темели исклучиво на претпоставката дека вложувањето во образованието и во обуката се клучни за развивање на потенцијалите независно од возраста или искуството. Еразмус+ има за цел подигнување на квалитетот и важноста на квалификациите и вештините и им нуди можности на широк спектар на организации и поединци.

Повеќе...

УЧЕСТВО НА ДИРЕКТОРКАТА ДИМОВА НА ЕВРОПСКА МЛАДИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА И НЕФОРМАЛЕН МИНИСТЕРСКИ СОСТАНОК ЗА МЛАДИ ВО ВИЕНА

Директорката на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, г-ѓа Лидија Димова и г. Ѓорги Тасев, посебен советник за млади и спорт во Владата на Република Македонија, од 2 до 4 септември учествуваа на Европска младинска конференција и неформален министерски состанок за млади во Виена.

Во рамките на младинската конференција и неформалниот министерски состанок се разменија многу мислења, контакти, идеи за идни соработки со: министерката за млади, жени и семејства на Австрија, Жулиан Богнер – Штраус, со европскиот комесар за образование, култура, млади и спорт, Тибор Наврачич, потоа со министерот за млади и спорт на Србија, Вања Удовчич, со амбасадорката на Македонија во Австрија, Василка Поповска – Треневска, со претставници од Бугарското министерство за млади и спорт и со претставници од националниот младински совет на Романија

Повеќе...

НА како домаќин на состанок од меѓународниот проекти: Tracer Study of VET Mobility Participants

tl_files/docs/eplus/2018/Images/Dzep2018/FRDzE/IMG_20180914_140525.jpgНа 14 септември 2018 во Скопје се одржа вториот состанок на проектот Tracer Study of VET Mobility Participants (Студија за следење на учесниците во Еразмус+ мобилностите во полето на стручното образование и обука. Домаќин и организатор на настанот беше Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, а учествуваа и националните агенции на Полска, Словачка, Чешка, Белгија и Обединетото Кралство. Преку видео конференциска врска во настанот активно учествуваа претставници од Шпанија, Луксембург и Ирска.

Целта на проектот под водство на полската национална агенција е да се процени влијанието на мобилноста/обуките во стручното образование и обука на понатамошниот кариерен и професионален развој на учесниците во тие мобилности, со посебен акцент на Еразмус+ мобилностите на меѓународно ниво.

Повеќе...

Учество на претставници на НА на настан Study in Europe

tl_files/docs/eplus/2018/Images/Dzep2018/zeneva/20180911_145006.jpgПретставници од Националната Агенција присуствуваа на настан од областа на високообразование (Project Study in Europe) во Женева, Швајцарија поддржан од страна на Националната агенција на Швајцарија и Универзитетите. На истоимениот настан се дебатираше за проектот Study in Europe и Study in Switzerland при што се даде акцент на начиот на промоција на високотообразование во Европа. Националната агенција активно учствува во проектот Study in Europe воедно е носител на истоимениот проект за Република Македонија. 

Повеќе...

РАБОТНА СРЕДБА ЗА ЕТВИНИНГ

tl_files/docs/eplus/2018/Images/Dzep2018/etw11/image11.jpeg

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во соработка со OОУ„ Живко Брајковски “- општина Бутел и еТвининг амбасадорката Марија Варсамис Симоновска, на ден 13.09.2018 година одржа работна средба за еТвининг платформата во истоименото училиште. На оваа работна средба присуствуваа 19 представници од истоименото училиште. Презентацијата ја водеше еТвининг амбасадорката Марија Варсамис Симоновска која им го пренесе своето еТвининг искуство и проектите кои таа ги сработила заедно  со своите ученици.

Повеќе...

Евридика публикации: Училишен и академски календар за учебната 2018/2019 година

tl_files/docs/eplus/eurydice/2018pub/image001.jpgПочеток на учебната годинаЕвридика ги публикуваше училишните и академските календар за учебната 2018/2019 годинаВо  оваа публикација ќе најдете информации за дистрибуцијата на празниците и бројот на наставни денови во компаративна перспектива.

Организација на наставата во Европа: Основно и средно образование – 2018/19

Како училишната година е организирана во различните образовни системи во Европа? И покрај многуте разлики, земјите покажуваат сличности во структурата на нивните Календари за организација на наставата. Во 10 земји учебната година започнува во август. Најрано почнува во Данска и Финска. Во однос на бројот на наставни денови, варијација постои помеѓу 156 дена во Албанија и 200 дена во Данска и Италија. 

Повеќе...

ДОДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНТ НА НАЦИОНАЛНИОТ МЛАДИНСКИ СОВЕТ НА МАКЕДОНИЈА

tl_files/docs/eplus/2018/Images/Dzep2018/youthwiki/40943236.jpgЧетврток, 6 септември 2018 година

Владата на Република Македонија и Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, денеска му доделија грант на Националниот младински совет на Македонија за реализација на проектот Youth Wiki (Јут Вики), односно т.н. Википедија за млади која содржи 9 поглавја за истражување.

Порталот Јут Вики е креиран во 2015 година, во рамките на Еразмус+, како дел од пошироката стратегија за млади на ЕУ која претставува рамка за соработка која го покрива периодот 2010-2018.

Целта на Јут Вики е да обезбеди сеопфатни компаративни информации за младинските политики и добри практики кои ќе послужат како основа за цврста политика базирана на докази и ќе ја намалат потребата за ад-хок студии. Информациите се обезбедуваат и годишно се ажурираат од националните соработници, назначени од владите на секоја земја-учесничка.

Повеќе...

ЕПАЛЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Четврток, 6 септември 2018 година

Од 2019 година, Република Македонија за првпат се приклучува на европското семејство на ЕПАЛЕ мрежата.

Националниот сервис за поддршка ќе функционира во рамките на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, која е одговорна за спроведување на активностите на национално ниво.

ЕПАЛЕ е европска платформа наменета за професионалците во образованието за возрасни во Европа. Основана е во 2014 година, од страна на Генералниот директорат за образование, млади, спорт и култура на Европската комисија, како резултат на предизвиците во областа на образованието за возрасни низ цела Европа, како што се: разновидност на секторот, разлики помеѓу системите за образование за возрасни, ниското ниво на соработка помеѓу земјите, финансирањето итн.

Повеќе...

Европски самит за високо образование, Хелсинки - 30-31 октомври 2018

Британската технолошка компанија UniAgents, со поддршка на релевантните европски институции, организира самит за високо образование во Хелсинки. Самитот ќе се одржи на Аркада Универзитетот во периодот 30-31 октомври 2018.

Повеќе детали за настанот и специјалните попусти за македонските универзитети се дадени во брошурата. Трошоците за учество за претставници на македонските универзитети изнесуваат 1.050,00ЕУР.

Повеќе...

еТвининг во наставната програма за информатика за 6-то одделение

Со помош на нашата соработничка Гордана Јанакиевска, советник по информатика при Бирото за Развој во образованието, успеавме да ја вметнеме еТвининг платформата во наставната програма по информатика за 6 одделение.

Дадена е јасна препорака од БРО до наставниците да се користи еТвининг платформата и еТвининг алатките во нивната настава за изготвување на практични вежби.

Повеќе...

Работна средба за еТвининг

Четврток, 30 август 2018 година

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во соработка со OОУ „Панајот Гиновски“ од Општина Бутел и еТвининг амбасадорката, г-ѓа Елена Блажевска, денеска одржа работна средба за еТвининг платформата во истоименото училиште.

Повеќе...