Образованието оди напред, ние го следиме.

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/   https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_en

Јавен повик за надворешни експерти за оценување на предлог-проекти и/или периодични и конечни извештаи од проекти во рамките на програмата ЕРАЗМУС+ (2014-2020)

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност (НАЕОПМ) е јавна институција формирана со закон и има надлежност за оперативно спроведување на децентрализираните акции од Еразмус+ програмата во Република Македонија.

Еразмус+ 2014-2020 е европска програма за поддршка на образованието, обуките, младите и спортот во Европа. Со буџет од 14,7 милијарди евра дава можности за над 4 милиони жители на Европа да студираат, да се обучуваат, да стекнуваат искуства и да волонтираат во странство. Еразмус+ се темели исклучиво на претпоставката дека вложувањето во образованието и во обуката се клучни за развивање на потенцијалите независно од возраста или искуството. Еразмус+ има за цел подигнување на квалитетот и важноста на квалификациите и вештините и им нуди можности на широк спектар на организации и поединци.

Повеќе...

Посета на ООУ „Никола Карев“ Крушево

Понеделник, 25 јуни 2018 година

Претставници на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, на 21 јуни го посетија ООУ „Никола Карев“ во Крушево, при што ја претставија еТвининг платформата.

На средбата присуствуваа 23 наставници од училиштето, кои се интересираа за можностите кои еТвининг платформата ги нуди за наставниците и за учениците.

Повеќе...

Учество на настан посветен на идната европска образовна програма

Петок, 22 јуни 2018 година

Директорката на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, г-ѓа Лидија Димова, учествуваше на настан организиран од германското Министерство за образование и истражување во соработка со Европската комисија (Генералниот директорат за образование и култура), што се одржа во понеделник, на 18 јуни, во Брисел.

Во фокусот на дискусиите беше иднината на програмата Еразмус за периодот 2021-2027.

Повеќе...

Учество на Меѓународна конференција во Келн

Петок, 22 јуни 2018 година 

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност со свои претставнички учествуваше на Меѓународната конференција „Подобрување на квалитетот во проектите за КА1 во областа на училишно образование за мобилности на вработените во училиштата-дијалог помеѓу национални агенции, курс-провајдери и училишта“,  која беше организирана од страна на Националната агенција за програми на ЕУ во училишниот сектор, Служба за педагошка размена на секретиријатот на министри за култура во Келн.

Повеќе...

Работа на лице место со набљудување во Европас центарот во Националната агенција за европски образовни програми во Финска

Вторник, 19 јуни 2018 година

Од 13 до 15 јуни, вработени лица од Европас центарот од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност присуствуваа на Работа на лице место со набљудување во Европас центарот во Националната агенција за европски образовни програми во Финска.

Работниот состанок траеше два дена со неколку предавања на кои беше објаснето како работи Европас центарот во Финска и кои се нивните приоритети и цели за наредните три години.

Повеќе...

Учество на Годишната директорска конференција на Национални агенции во Брисел

Вторник, 19 јуни 2018 година

Директорката на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, Лидија Димова, заедно со вработените: Лулеса Илјази, Снежана Симоновска, Љупка Ќурчиева, Александар Богојевски и Милена Петрушевска присуствуваа на Годишната директорска конференција на Национални агенции, што се одржа од 12 до 15 јуни 2018 година, во Брисел.

За време на настанот се одржуваа и паралелни сесии по одделни полиња од Еразмус+ програмата: училишно образование, стручно образование и обука, високо образование, образование за возрасни, млади и спорт и меѓународна димензија на високо образование. 

Повеќе...

Презентација за програмата Еразмус +

Четврток, 14 јуни 2018 година

Денеска во просториите на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност се одржа информативна средба со вработени од ООУ „Владо Тасевски“.

На средбата присуствуваа 16 лица од ООУ „Владо Тасевски“, кои беа заинтересирани како, и на кој начин, да аплицираат за да бидат дел од програмата Еразмус +.

Повеќе...

Учество на работилница за професионален развој на еТвининг амбасадори во Белград

Понеделник, 18 јуни 2018 година

Во периодот од 4 до 6 јуни 2018 година во Белград, Србија се одржа меѓународна работилница за професионален развој на еТвининг амбасадори, со цел да се обезбеди широк спектар на знаења и да ги поттикне амбасадорите да ги извршуваат своите задачи на подобар и поефикасен начин.

Како претставници од нашата земја активно учество во работилницата  зедоа Весна Кушевска и Кристина Цонкинска, македонски амбасадори на еТвининг и Мила Протугер Анастасова  од Националната агенција.

Како еТвининг амбасадори  имавме можност да се поврземе со своите колеги од различни земји, да ја подобриме соработката, да споделиме добри практики и да развиеме идеи кои подоцна ќе ги имплементираме во нашата  работа со учениците.

Повеќе...

Учество на Националната агенција за европски образовни програми на Европската лабораторија за идеи во Љубљана

Четврток, 14 јуни 2018 година

Во предвидените активности на прокетот „ААА“ – Свесни и активни, имплементиран од 6 Национални агенции, во насока на подигање на свеста за мигрантите, барателите на азил и бегалци, Националната агенција за европски образовни програми учествуваше на Европската лабораторија за идеи во Љубљана.

Повеќе...

ТАС Настан: Повик за семинар во Сплит, Хрватска

Тема: Connecting Higher Education Institutions and Business Community: Increasing the Quality of Erasmus+ Traineeships - Поврзување на високообразовните институции и бизнис заедницата: Зголемување на квалитетот на Еразмус+ обуките

Целта на тренингот:

Обуките можат да бидат важен чекор во преминот од образовниот  во професионалниот живот. Како што  работното искуство е високо ценето од страна на работодавците,така и  раното искуство на пазарот на труд може да биде корисно во процесот на премин од дипломирање во стапување во работен однос. На семинарот ќе учествуваат повеќе меѓународни експерти кои ќе говорат на  следниве теми:

Повеќе...

Презентација на Еразмус+ и придружните мрежи во ОУПУ „Маца Овчаровска“

Понеделник, 11 јуни 2018 година

Одржани презентации во ОУПУ „Маца Овчаровска“

На 8 јуни се одржаа презентации за европските образовни мрежи и Еразмус + програмата во ОУПУ „Маца Овчаровска“, во Велес, од страна на вработени лица на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, на кои присуствуваа директорката, наставници и стручна служба од училиштето.

Повеќе...