Образованието оди напред, ние го следиме.

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/   https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_en

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ВО ВРСКА СО ВТОРИОТ РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ АПЛИКАЦИИ ЗА АКЦИИТЕ KA105, KA125, KA205 И KA347!

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ВО ВРСКА СО ВТОРИОТ РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ АПЛИКАЦИИ ЗА АКЦИИТЕ KA105, KA125, KA205 И KA347! (26 април 2018, 12.00 часот пладне)

 

Вториот рок за доставување апликации за акциите KA105, KA125, KA205 и KA347  е 26 април, 12:00 часот пладне по средно-европско време. Аплицирањето се извршува преку онлајн апликациски форми што се достапни на линкот https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/.

Упатството за поднесување онлајн апликации е достапно на следниот линк: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents-for-applicants/model-application-forms_en.

ТАС Настан: Повик за контакт семинар во Бон, Германија

Тема(Theme): Тематски мониторинг на стратешките партнерства за учење преку работа (Thematic monitoring of Strategic Partnerships on Work Based Learning)

Целта на тренингот:

Целта на оваа активност е размена на знаења/искуства и развој на најдобрите практики за конкретни прашања во врска со признавње на мобилноста на студентите, стажирање (доброволно и задолжително) и мобилноста на вработените. Друг клучен елемент на активноста е формулирањето на излезните резултати од учењето во меѓународна перспектива.

Контакт семинарот ќе се реализира во Бон, Германија од 20 до 21 ноември 2017.

Повеќе...

ПРИЈАВА за обука за ЕВС тековни волонтери преку Европски волонтерски сервис - ЕВС (On-arrival & Mid term )

Се повикуваат сите организации во Македонија кои тековно  во своите организации имаат волонтери преку Европски волонтерски сервис – ЕВС да достават информации за волонтерите со пополнување на табелата со податоци која може да се најде на следниот линк:

https://goo.gl/forms/R0wsfyd9Kuf2Zxvk1

Податоците треба да се пополнат  најдоцна до 23 септември 2017 година.

Датуми на одржување на ЕВС обуки:

  • “On-arrival“ – 5-7 октомври 2017 , Скопје
  • “Mid term“  – 7-8 октомври  2017 , Скопје 

Повеќе...

Евридика извештај: Младинската работа и претприемничкото учење

tl_files/docs/eplus/eurydice/2017pub/screen_youth_entrepreneurship.png

Европската унија и нејзините Земји членки ги промовираа претприемничките вештини и компетенции помеѓу младите луѓе како насока за активно учество во општеството. Досега улогата на младинска работа во негувањето на претприемничкото учење беше недоволно прикажувана. Овој извештај и неговите анекси ги презентираат резултатите од една поголема студија за мапирање, опишување и анализирање на придонесот што го има младинската работа во поддршката на младите луѓе за стекнување на компетенции што ќе им помогнат да ги исполната своите стремежи и да станат активни граѓани на Европа.

Повеќе...

ТСА Настан: Повик за контакт семинар во Рим, Италија

Тема (Theme):  Еразмус+ за еднаквост и инклузија (Erasmus+ for equity and inclusion)

Целта на тренингот:

-         Да се даде можност за создавање на партнерства кои ќе поднесуваат успешни апликации како и ефективно имплементирање на КА1 и КА2 проекти;

-         Да се обезбедат потребните информации и вештини за разбирање и имплементирање на таквите партнерства;

-         Да се даде можност за размена на искуства и знаења меѓу организациите кои се вклучени во сите видови на активности за учење;

-         Контакт семинарот ќе се реализира во Рим, Италија од 23 до 24 ноември 2017.

Повеќе...

"Ново пристигнати мигранти во стручното образование и обука" (Newly arrived migrants in VET)

Повик за контакт семинар во Амстердам, Холандија

Theme:  "Ново пристигнати мигранти во стручното образование и обука" (Newly arrived migrants in VET)

Целта на тренингот:

Tемата на контакт семинарот е "Ново пристигнати мигранти во стручното образование и обука". Важна цел на оваа транснационална тема е да ги соедини проектите, експертите и практикантите со цел да разменат добри практики и да одговорат на следниве прашања:

  • Кои се најдобрите практики од проектите на оваа тема;
  • Кои инструменти се користат за препознавање и валидирање на надлежностите на ново пристигнатите мигранти во делот за стручно образование и обука;

Контакт семинарот ќе се реализира во Амстердам, Р. Холандија од 27 до 29 ноември 2017.

 

Повеќе...

Повик за избор на двајца еТвининг амбасадори за eТвининг конференција во Св Жулиан-Малта

06 Септември 2017год.

Врз основа на Решение  бр. 20-827/2 од 06.09.2017, донесена од В.Д Директорот, Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

за ибор на двајца (2) еТвининг амбасадори за eТвининг конференција во Св Жулиан-Малта 26-28 октомври 2017г

tl_files/docs/eplus/images/logo_eTw.pngВо согласност со работната програма за 2017г. Националната агенција за европски образовни програми има предвидено учество на двајца (2)еТвининг амбасадори за eТвининг годишна конференција во Св Жулиан-Малта 26-28 октомври 2017г,.Конференцијата е наменета за наставници од сите наставни предмети кои се заинтересирани за учење на нови методологии .Износот на котизацијата и патните трошоци ги покрива Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Работен јазик на настанот ќе биде англиски.

Повеќе...

ТАС Настан: Моќта на неформалното образование (10-15 декември, Унгарија)

tl_files/docs/eplus/epdocs/TCA/tca_Budapest.jpgТренинг курс

10-15 декември 2017 /Будимпешта, Унгарија

Подобрување на влијанието на неформалното образование, принципите и методите во креирање на можностите за вработување на младите лица како виситнски актери во општеството (од локално до европско ниво).

Зошто овој тренинг курс?

  • Да се стимулираат учесниците  како да се рефлектираат преку моќта на неформалното обрзаование со експериментирање на не-формалните образовни методи;
  • Анализирање на улогата на НФО во различните земји со заедничка Европа;

Повеќе...

School Education Gateway вебинари на тема "Развој на ваш проект за претприемничко образование - Помош за остварување на вашите идеи"

Вебинар #2: 01 септември 2017

Претприемничките вештини се трансверзални вештини- тие можат да бидат развиени од најмала возраст и по сите предмети. Најпрво во оваа сесија ќе Ви биде претставено како да ја користите Ентрекомп рамката, поттикнувајки ги  Зошто и Како прашањата за разбирање на резултатите од претприемничкото учење од вашиот проект.

Второ, ќе Ви бидат дадени корисни совети за тоа каде и како да се воведе претприемачко учење во различни типови на проекти.Дознајте како да ги пренесете квалитетот и ефективноста на претприемачкото учење во вашиот проект!

Повеќе...

ТАС Настан: Стратешки партнерства Плус, Иновација во образованието

Тренинг курс

21-25 Ноември 2017 | Букурешт, Романија

Тридневен настан кој има за цел развивање на остварливи крос-секторски Стратешки Партнерски за проекти од Клучната Акција 2. Тематскиот фокус оваа година ќе се однесува на иновации во образованието. 

Цели

  • За да креирате простор за развивање на партнерства за поднесување на добра и квалитетна апликација како и имплементирање на ефективни крос-секторски Стратешки Партнерства
  • Обезбедување на потребните информации и вештини за разбирање и имплментирање на вакви партнерства
  • Обезбедување на просотор за споделување на знаење и искуства помеѓу организациите на сите видови на активностите на учење.

Повеќе...

Пријавување за учество на Работилница за Стратешки партнерства во полето на млади (КА205) за последниот рок за поднесување апликации 2017 година

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност на 24.08.2017 г. организира работилница за КА205 (Стратешки партнерства во полето на млади) од Еразмус+ програмата.

Учесниците на оваа работилница ќе бидат запознаени со постапката на пополнување на апликациски формулар, пропратни документи за време на аплицирање, примери за достапните ставки на финансирање и ќе имаат можност да постават прашања поврзани со темата на работилницата.

Повеќе...