Образованието оди напред, ние го следиме.

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/   https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_en

Јавен повик за поднесување апликации за учество на еТвининг семинар во Португалија

Врз основа на Решение  бр. 20-531/2 од 22.05.2017 донесена од В.Д Директорот, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност објавува:

 ЈАВЕН ПОВИК

за ибор на двајца (2) еТвининг амбасадори за eТвининг семинар во Лисабон-Португалија 22-24 јуни 2017г,

Во согласност со работната програма за 2017г. Националната агенција за европски образовни програми има предвидено учество на двајца (2)еТвининг амбасадори за eТвининг семинар во Лисабон-Португалија 22-24 јуни 2017г.Семинатрот е наменет за наставници од сите наставни предмети кои се заинтересирани за учење на нови методологии .Износот на котизацијата и патните трошоци ги покрива Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Работен јазик на настанот ќе биде англиски.

Повеќе...

ТАС Настан: Повик за контакт семинар во Хановер, Република Германија

Тема на контакт семинарот Teaching of European values as a key against radicalization in school“ (Учење за Европските вредности како клучен фактор против радикализацијата во училиштата)

Цел:

Контакт семинарот ќе понуди можност за мрежно поврзување на: селектираните училишта, институциите кои спроведуваат иновативни проекти како и на експертите и сите засегнати страни од ЕУ.

Семинарот ќе пружи можност за размена на искуства во рамките на различните активности на програмата од делот на  училишното образование и ќе создаде синергија помеѓу истите.

На семинарот ќе се искористи и искуството од експертите со цел да се размислува за шансите и можностите за подобрување на НА и европските полиси за имплементација на програмата во областа на училишното образование.

Повеќе...

ТАС Настан: Повик за контакт семинар во Букурешт, Романија

tl_files/docs/eplus/epdocs/TCA/tca-bukuresti.jpgTheme: CONNECTOR

Целта на тренингот:

- Да се даде можност за создавање на партнерства кои ќе поднесуваат успешни апликации како и ефективно имплементирање на крос-секторски стратешки партнерства;

- Да се обезбедат потребните информации и вештини за разбирање и имплементирање на таквите партнерства;

 - Да се даде можност за размена на искуства и знаења меѓу организациите кои се вклучени во сите видови на активности за учење;

Контакт семинарот ќе се реализира во Букурешт, Р. Романија од 03 до 08 јули 2017.

Повеќе...

Европската младинска седмица 1-7 мај 2017 г. Shape it, move it, be it

Осмото издание на Европската младинска седмица ќе се одржува ширум Европа, во периодот од 1 до 7 мај 2017 г. Ќе се фокусира на солидарноста и социјалната заложба на младите во Европа, информирање и одбележување на програмата Еразмус+, и ќе има за цел да се слушнат идеите на младите за начинот на обликување на иднната на политиката на ЕУ за младите.

Со слоганот „Shape it, move it, be it“, Европската младинска седмица ќе ги охрабри младите да ја обликуваат својата иднина со учество во дискусиите за иднината на политиките на ЕУ за младите, да одат надвор со искуството за мобилност Erasmus+ и да бидат дел од новокреираниот Европски корпус за солидарност, кој им дава можнот на младите да ја изразат својата солидарност за оние на кои им треба.

Повеќе...

Јавен повик за ангажирање експерти за реализација на планираните активности од ЕКВЕТ за 2017 година

24-441/2 од 24.04.2017

Врз основа на предвидените цели и задачи за импелементација на ЕКВЕТ, како и решението бр.24-441/2 од 24.04.2017 донесено од Директорот, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност објавува

Јавен повик

за ангажирање на три (3) експерти за реализација на планираните активности од ЕКВЕТ за 2017 година

Кој може да аплицира?

Идеалниот кандидат/ка:

  1. Има практично искуство во спроведување активности и учествувал/а на национални и меѓународни конференции, семинари и обуки од областа на стручното образование и обука;
  2. Активно го познава англискиот јазик, со акцент на стручна терминологија од областа на стручното образование и обука;

Повеќе...

ТАС Настан: Ајде да се координираме! Тренинг курс за ЕВС организации

9-14 мај, Петрчани Хрватска

 

Овој тренинг курс е дизајниран за ЕВС органзиации кои имаат од средно до напредно ниво на искуство со активности за координирање. ЕВС органзиациите ќе имаат можност да го споделат своето претходно искуство додека учат дополнителни вештини и компетенции кои што ќе ги охрабрат и ќе придонесат за поголем квалитет во нивните идни ЕВС проекти.

Главна цел: Развивање на капацитетите на акредитирани ЕВС органзиации и размена на квалитет за координација на ЕВС проекти.

Повеќе...

30,000 регистрации на Порталот School Education Gateway – дали и вие сте регистрирани?

tl_files/docs/eplus/2017/images/DzEG_promo.jpg

School Education Gateway прославува над 30,000 регистрирани корисници – број што се зголемува секојденвно! Регистрираните учесниците имаат можност да се приклучат на бесплатни он-лајн курсеви, имаат можност за зачувување на нивните лични пребарувања и може да имаат голема корист од содржината на платформата. Па зашто не се приклучите уште денеска и не ја споделите информацијата?

Повеќе...

ТАС Настан: Повик за контакт семинар во Прага, Република Чешка

tl_files/docs/eplus/epdocs/TCA/tca-praga.jpgТема на контакт семинарот„Using eTwinning in KA2 School-To-School Partnerships “

Цел:

  • да се промовира синергија помеѓу Еразмус+ и еТвининг
  • запознавање на учесниците со порталот еТвининг и поттикнување на истите за негово користење
  • да се помогне во вмрежувањето меѓу наставниците вклучени во Еразмус+проекти  и проектите од еТвининг
  • да се направат контакти со наставници од другите земји со цел да се поттикнат и развијат идни  проекти од КА2

Контакт семинарот ќе се реализира во Чешка, Република Чешка од 30 август до 2 септември 2017.

Таргет група:

  • Таргет група за контакт семинарот се наставници од предучилишно и училишно образование

Повеќе...

ТАС настан: Мојата омилена грешка –учење од грешките преку позитивни примери

tl_files/docs/eplus/epdocs/TCA/tca-ponta-delgada.jpgТренинг курс

8-14 мај 2017 | Понта Делгада, Португалија

Целта на овој тренинг е фокусот на учење, како да се најде нов пристап за справување со грешките и како може да ги поддржиме младите луѓе да се спраат со грешките од поглед на позитивен и конструктивен начин. Ќе се користат различни методи и техники преку театрална и рефлективна техника, преку правење на атмосфера во која грешките ќе бидат презентирани, истражени и ќе бидат рефлектирани.

Цели на тренингот се следниве:

  • Да се рефлектира во однос со грешките, нивната улога во процесот на учење и нашиот традиционален пристап кон грешките.
  • Да се истражат нови пристапи на техники и методологии за учење од грешки преку поситивен и конструктивен начин.

Повеќе...

Пријавување за учество на Работилница за ЕВС Акредитација, Еразмус + КА1 - Европски волонтерски сервис ЕВС - април 2017

tl_files/docs/eplus/images/2017/logo-30years.pngНационалната агенција за европски образовни програми ќе организира еднодневна работилница за ЕВС Акредитација во текот на месец Април 2017 во своите простории. 

 За таа цел се повикуваат сите здружанија на граѓани, јавни установи и заинтересирани  во Република Македонија:

- кои имаат интерес да ги користат можностите на Европски волонтерски сервис – ЕВС, КА1;

- кои сакаат да аплицираат за добивање на ЕВС Акредитација;

- кои имаат потреба од обновување на ЕВС Акредитација (доколку претходно добиената ЕВС Акредитација е со изминат рок на важност или е добиена во рамките на  претходната “Млади во акција“  Програма);

Повеќе...