Доживотно учење, Инфо-ден Кичево, 10 декември 2012

Доживотно учење, Инфо-ден Кичево, 10 декември 2012
IMG 5845.JPG
IMG 5846.JPG
IMG 5848.JPG
IMG 5853.JPG
IMG 5862.JPG
IMG 5866.JPG
IMG 5869.JPG
IMG 5872.JPG
 

Назад