Презентација на еТвининг и Комениус во Гимназија Гоце Делчев Куманово – 17 април 2013

Презентација на еТвининг и Комениус во Гимназија Гоце Делчев Куманово – 17 април 2013
IMG 6588.JPG
IMG 6589.JPG
IMG 6591.JPG
IMG 6592.JPG
IMG 6593.JPG
IMG 6595.JPG
IMG 6596.JPG
IMG 6597.JPG
IMG 6599.JPG
IMG 6600.JPG
   

Назад