Образованието оди напред, ние го следиме.

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/   https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_en

Моментално нема новости.

ЕУ Агенда за Вештини

tl_files/docs/eplus/images/2016/fb_top_banner_skills_851x314_-_copy_1.jpgНа 10-ти јуни 2016 г. Европската Комисија  ја усвои новата и детална агенда за вештини за Европа. Целта е да се осигура дека луѓето ќе развиваат широк спектар на вештини од најрана возраст и дека со тоа ќе се креира најголемиот дел од човечкиот капитал на Европа, што последователно ќе треба да ја подобри работоспособноста, конкурентноста и растот во Европа.

Новата агенда за вештини во Европа ги повикува Земјите членки и сите чинители да го подобрат квалитетот на вештините и нивната важност за пазарот на трудот.

Повеќе...

Работилница за Еразмус+Повелбата за мобилност за стручно образование и обука, Повик 2016 година

tl_files/docs/eplus/VET-CHARTER/2015_08-Erasmus+-VET-webbanner-transparentblue.png
Националната агенција за европски образовни програми и мобилност објавува дека на 19.04. 2016 година ќе се одржи информативна работилница за Еразмус+ Повелбата за мобилност за стручно образование и обука.

Работилницата  ќе стави акцент на правилата за аплицирање, начинот за аплицирање и како се пополнува апликација. Работилницата ќе се одржи во просториите на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.

Право на учество имаат сите институции (јавни и приватни) кои имаат одобрено и завршено најмалку 3 проекти за мобилност во областа на стручното образование и обука од Еразмус+ програмата или од Програмата за Доживотно учење.

Повеќе...

Обука за ЕВС тековни волонтери преку Европски волонтерски сервис - ЕВС (On-arrival & Mid term )

tl_files/documents/2016/youthDev.jpgСе повикуваат сите организации во Македонија кои тековно  во своите организации имаат волонтери преку Европски волонтерски сервис – ЕВС да достават информации за волонтерите со пополнување на табелата со податоци која може да се најде на следниот линк.

Повеќе...

НОВА верзија на апликациските формулари во Стратешките партнерства

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ги известува заинтересираните апликанти во КА2- Стратешки партнерства дека од страна на Европската Комисија се објавени нови верзии на апликациските формулари за акцијата КА2. Истите можете да ги превземете на линковите во делот: Документи/Апликациски формулари, или на следниот линк.

Повеќе...

Повик за аплицирање за Еразмус+ Повелба за високо образование

17.03.2016

tl_files/images/erasmus+baner_home.jpg

Еразмус+ Повелбата за високо образование обезбедува општа квалитативна рамка за европските и меѓунардоните активности за соработка кои што високо-образовните институции можат да ги реализираат во Програмата. Доделувањето на Еразмус Повелбата за високо образование е пред-услов за сите високо-образованите институции од програмските земји и кои што сакаат да учествуваат во трите клучни акции од Еразмус+. 

Повеќе...

ЕВРИДИКА извештај: Претприемничко образование во училиштата во Европа

tl_files/docs/eplus/eurydice/2016pub/image003.jpg

Овој извештај обезбедува преглед на мерките превземени во областа на претприемничкото образование во училиштата во Европа. Претставени се вкупно 37 образовни системи. Информацијата ги покрива 28 земји членки на ЕУ како и Македонија, Босна и Херцеговина, Швајцарија, Исланд, Лихтенштај, Црна Гора, Норвешка, Србија и Турција.

Развојот и поддршката на претприемничкото образование се едни од клучните политички цели во ЕУ и земјите членки во последните години. Ваквиот тренд е логична последица од зголемената свест за потенцијалот на младите луѓе и развојот на нивните комерцијални и општествени потфати со што стануваат иноватори во областите во кои живеат и работата. Претприемничкото образование е суштинско не само за да оформименталниот склоп на младите луѓе, туку и да се обезбедат вештини, знаења и ставови што се основа за развојот на претприемничката култура. Тргнувајќи од националните перцепции и дефиниции за претприемничко учење и анализата на стратешките мерките, акциски планови и буџети наменети за финансирање на механизмите за развој, извештајот исто така го испитува и интегрирањето на претприемничкото образование во националните наставни планови и програми и резултатите од учењето, како и интегрирањето во курикулумите во иницијалната обука и образование на наставниците. Во последното поглавје извештајот дава преглед на идните мерки што треба да се превземат во земјите во делот на претприемничкото образование во училиштата.

 

Повеќе...

eTwinning Book 2015

tl_files/docs/eplus/etwinning2016/etwinningbookcover-190.jpgДеновиве EUROPEAN SCHOOLNET и официјално ја издаде книгата eTwinning Book 2015. Ова последно издание на eTwinning Book, книга која што традиционално се издава секоја година и е тематска, е издадено по повод 10-годишнината на еТвининг. Во неа е опишан напредокот на еТвининг од самиот почеток па до денес и начинот на кој што еТвининг влијаеше врз учениците, наставниците и генерално на образовните системи во Европа.

 

 

 

 

 

Повеќе...

еТвининг вебинар за професорите по француски јазик

tl_files/docs/eplus/etwinning2016/etw-net_620-300.jpgМеѓународната федерација на професори по француски јазик  (FIPF) и францускиот Национален сервис за поддршка за еТвининг  организираат вебинар кој што е отворен за сите професори по француски јазик од целиот свет. Темата на вебинарот ќе биде Вовед во еТвининг и придобивките од него за професорите и учениците. Целна група се сите професори по француски јазик и професорите кои наставата по својот предмет ја изведуваат на француски јазик независно од возрасната група на нивните ученици. Наставниците треба да бидат претходно зачленети во еТвининг на платформата www.etwinning.net.

Повеќе...

Упатство за користење на PARTICIPANT PORTAL

Националната агенција ја објави новата верзија на упатството за користење на платформата PARTICIPANT PORTAL.  Во оваа верзијата на упатството со илустрирано прикази се објаснети постапките за креирање на профилот на организацијата во порталот и регистрација до добивање на PIC број.

Повеќе...

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА АЖУРИРАЊЕ НА ВОДИЧОТ ЗА АПЛИКАНТИ 2016

Следејќи ги иницијативите за кризата за мигрантите најавена од страна на Европската Комисија, Еразмус + програмата ќе има фокус на поддржување на бегалците и другите маргинализирани групи во 2016  година.

Европската Комисија неодамна објави две нови веб-страни за Еразмус + на оваа тема:

Со оглед на горенаведеното, во Програмскиот водич 2016 година поставени се дополнувања кои се однесуваат на социјална кохезија и интеграција на мигрантите и бегалците.

Повеќе...