Архива на новости

Август 2012

Втор краен рок за аплицирање за акцијата Студиски посети

Објавен е вториот краен рок за аплицирање за акцијата Студиски посети. Националната агенција за европски образовни програми и мобилност објавува втор рок за аплицирање за акцијата Студиски посети 2012-2013.

Повеќе...

Трет краен рок за поднесување на апликации за акцијата Обука на работно место (In Service Training) за секторската програма ГРУНДВИГ

Третиот рок за аплицирање за акцијата Обука на работно место е до 17.09.2012 година за обуки кои би се одржале најрано со почеток од 01.01.2013 година а би започнале најдоцна 30.04.2013 година. На следниот линк имате база на обуки. Aпликациите се испраќаат...

Повеќе...

Трет краен рок за поднесување на апликации за акцијата Обука на работно место (In Service Training) за секторската програма КОМЕНИУС

Третиот рок за аплицирање за акцијата Обука на работно место е до 17.09.2012 година за обуки кои би се одржале најрано со почеток од 01.01.2013 година а би започнале најдоцна 30.04.2013 година. На следниот линк имате база на обуки. Aпликациите се испраќаат...

Повеќе...

Резултати од повикот за Комениус - Обука на работно место - втор рок 2012

Објавени се резултатите од првиот рок за доделување на грантови од акцијата Комениус - Обука на работно место - втор рок 2012

Повеќе...

Резултати од повикот за Комениус - подготвителни посети 2012

Објавени се резултатите од првиот рок за доделување на грантови од акцијата Комениус - Подготвителни посети 2012

Повеќе...

Објавен е вториот рок за аплицирање за акцијата Студиски посети

Националната агенцијата за европски образовни програми и мобилност го објавува вториот рок за аплицирање за грантови за акцијата Студиски посети во рамките на Програмата за доживотно учење.

Повеќе...