Архива на новости

Септември 2012

eTwinning Weeks 2012

Со кампањата eTwinning Weeks од 24 септември до 10 октомври, се охрабруваат наставниците од цела Европа да се придружат на оваа динамична и жива заедница од училишта каде тие ќе воспостават контакт со своите колеги од другите земји, разменуваат идеи, и заеднички ќе ги планираат колаборативните активности. Наставниците може да се зачленат во еТвининг преку Веб платформата www.etwinning.net.

Повеќе...

Резултати од повикот за секторската прорама Леонардо да Винчи - Подготвителни посети

Резултатите од повикот за секторската програмата Леонардо да Винчи Подготвителни посети од Програмата „Доживотно учење“ за Република Македонија можете да ги најдете на следниот линк:

Повеќе...

еТвининг работилница за професионален развој во Пуатје, Франција 16-18 ноември 2012

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност резервира пет(5) места на еТвининг – Работилница за професионален развој во Пуатје (Франција) од 16 до 18 ноември 2012 година.

Повеќе...