Архива на новости

Јануари 2013

Упатства за користење на алатки од платформата eTwinning.net

Централниот сервис за поддршка на акцијата еТвининг (European Schoolnet) ги објави најновите упатства за користење на алатките од платформата etwinning.net за наоѓање на партнери, регистрирање еТвининг проекти и користење на модулот TwinSpace.

Повеќе...

Национален повик за програмата Доживотно учење за 2013 година

Националната агенција за европски образовни програми го објавува Националниот повик за програмата Доживотно учење за 2013 година.

Повеќе...