Архива на новости

Фебруари 2013

еТвининг работилница за професионален развој во Бугарија (Софија), 25-28 април 2013

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност резервира две (2) места на еТвининг – Работилница за професионален развој во Бугарија (Софија) од 25до 28 април 2013 година. Организатор на настанот е Националниот сервис за поддршка на еТвининг за Бугарија, Центар за развој на човечките ресурси (http://www.hrdc.bg/).

Повеќе...

Покана за учество во он-лајн анкета за улогата на организациите што делуваат како посредници во процесот на е-Вклучување.

На барање на Европската Комисија и Институтот за истражувања на идни технологии ја објавуваме поканата за учество во он-лајн анкета за улогата на организациите што делуваат како посредници во процесот на е-Вклучување.

Целта на ова истражување е подобро да се разбере улогата на овие институции, како и да се креираат соодветни инструменти за да се помогне презентацијата на нивните резултати и наоди, како и нивниот придонес во креирањето на европските политики за е-Вклученост.

Повеќе...