Архива на новости

Август 2013

Конференција за печатот на МОН и Националната агенција

На конференцијата за печатот што се одржа во просториите на МОН, Министерот за образование и наука Г-дин Спиро Ристовски даде приказ на досегашните резултати во искористеноста на европските фондови во делот на образование и млади.

Повеќе...