Архива на новости

Октомври 2013

ПОЧНУВААТ ИНФО-ДЕНОВИТЕ НА „НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЈА“

Соопштение за медиумите

Скопје, 30 октомври 2013

 

Можности за мобилност и професионален развој за македонските граѓани во ЕУ

 - Нашата цел е да се зголеми видливоста на нашата работа, презентирање на добри практики од успешно спроведени проекти во сегашните програми, како и претставување на можностите. Во соработка со Министерството за образование и наука, како и со Европската Комисија, посветени сме на целосното учество во новата програма Еразмус плус 2014-2020, со што стануваме програмска земја. На нашите корисници ќе им бидат достапни сите акции кои се достапни и на земјите членки на ЕУ и на останатите програмски земји - вели Дарко Димитров, директор на Националната агенција.

Повеќе...