Архива на новости

Април 2014

Образовниот систем на Република Македонија на порталот EURYPEDIA!

Извршната агенција за образование, култура и аудиовизуелни политики го објави описот на образовниот систем на Република Македонија на порталот EURYPEDIA. Описот е на англиски јазик и е достапен на следниот линк https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/former_Yugoslav_Republic_of_Macedonia:Overview.

Повеќе...

Образовниот систем на Република Македонија на порталот EURYPEDIA

Извршната агенција за образование, култура и аудиовизуелни политики го објави описот на образовниот систем на Република Македонија на порталот EURYPEDIA. Описот е на англиски јазик и е достапен на следниот линк https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/former_Yugoslav_Republic_of_Macedonia:Overview.

Повеќе...

Учество на НА на Саемот на образование на УКИМ - 11 април 2014 Скопје

На ден 11.04.2014 година се одржа настан при Универзитетот Кирил и Методиј – Скопје со назив “Отворен ден запознајте го УКИМ ”. На овој настан присуствуваа поголемиот дел од Факултетите при УКИМ со свои штандови. Покрај Факултетите од Р. Македонија со свои штанд учествуваше и НАЕОПМ при што присутните на настанот беа информирани за програмата Еразмус+ воедно се промовираше и ЕУРОПАС.

Повеќе...

Работилница за Клучна акција 2

Почитувани, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност организира работилница за Клучната акција 2 – Соработка за иновација и размена на добри практики, за акцијата Стратешки партнерства. На работилницата ќе се дискутираат правилата за аплицирање, начинот за аплицирање и како се пополнува апликација.

Повеќе...

Работилница за Клучна акција 2

Почитувани, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност организира работилница за Клучната акција 2 – Соработка за иновација и размена на добри практики, за акцијата Стратешки партнерства. На работилницата ќе се дискутираат правилата за аплицирање, начинот за аплицирање и како се пополнува апликација.

Работилницата ќе се одржи во просториите на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.

Заинтересираните лица да се пријават на следната електронска пошта info@na.org.mk најдоцна до 10.04.2014, 15.00 часот.

Повеќе...