Архива на новости

Јануари 2015

Апликациски формулари за програмата Еразмус+ КА2 - Стратешки партнерства

Европската Комисија ги објави апликациските формулари за Клучна акција 1 и Клучна акција 3 што ќе се користат за аплицирањето во 2015 година.

Повеќе...

Работилници за Еразмус+, Повик 2015 година

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност објавува дека во текот на месец февруари 2015 година ќе одржи информативни работилници за сите клучни акции од програмата Еразмус+. Работилниците ќе стават акцент на правилата за аплицирање, начинот за аплицирање и како се пополнува апликација. Работилниците ќе се одржат во просториите на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, и во зависност од покажаниот интерес, ќе се одржуваат во помали групи.

Повеќе...

ЕВРИДИКА: Објавен е извештајот за евалуацијата на училиштата во Европа

Европската Комисија го објави извештајот за евалуацијата на училиштата во Европа под наслов Обезбедување квалитет во образованието: Политики и пристапи за оценување на училиштата. Овој извештај ги анализира структурите и организацијата на евалуацијата на училиштата во основното и средното образование. Ги покрива сите земји членки на ЕУ, како и Исланд, Норвешка, Македонија и Турција.

Повеќе...