Архива на новости

Фебруари 2015

Корекции на апликациски формулари за за КА101, КА102 и КА104

Би сакале да Ве информираме дека е забележана техничка грешка во трошоци за „Special Needs“ и „Exceptional Costs“ во делот за пресметка на буџет во апликационите формулари за следните акции:

• KA101 – Мобилност на наставен кадар во училишно образование ( School education staff mobility)

• KA102 VET learners and staff mobility – Мобилност на ученици и наставен кадар во стручно образование и обука)

• KA104 Adult education staff mobility – Мобилност на наставен кадар во образование за возрасни

Повеќе...

SCHOOL EDUCATION GATEWAY

Европската комисија го пушти во функција новиот портал School Education Gateway. Истиот е достапен на линкот http://www.schooleducationgateway.eu/. Овој портал е финансиран од програмата Еразмус+ кој што цели кон подобро информирање на сите чинители во училишното образование за најновите постигнувања во делот образовните политики, понудите за обуки, можностите за склучување на партнерства помеѓу училиштата, можностите за мобилност на наставниот кадар, описите за новости и трендови во училишното образование, дава прегледи за добрите образовни практики и експерстки трудови, информации за националните иницијативи и дополнителни ресурси.

Повеќе...