Архива на новости

Март 2015

Зачленување на Република Македонија во EУРОДЕСК АИСБЛ

Директорот на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност г-дин Дарко Димитров од 26.03.2015 до 28.03.2015 година учествува на годишниот состанок на европската мрежа ЕУРОДЕСК (EURODESK), организирана од страна на EУРОДЕСК АИСБЛ (EURODESK AISBL) во Брисел.
Во рамките на годишниот состанок, Република Македонија официјално ќе стане членка на EУРОДЕСК АИСБЛ (EURODESK AISBL), а Националната агенција ќе се стекне со стасус на Национален Еуродеск партнер –Еуродеск центар во Македонија.

Повеќе...