Архива на новости

Април 2015

SCHOOL EDUCATION GATEWAY: онлајн анкета

Во јануари 2015 година Европската Комисија го пушти во функција порталот SCHOOL EDUCATION GATEWAY, како напредна алатка за онлајн дисеминација. По тримесечна работа,  овој портал брои околу 60.000 посетители и преку 3500 регистрирани корисници. За да се потпомогне дисеминацијата, како и генерално да се подобри квалитетот на оваа алатка,  Европската Комисија организира онлајн анкета што се состои од 9 прашања. Најљубезно Ве молиме да дадете свој придонес во оваа едноставна онлајн анкета со пополнување на онлајн формуларот што можете да го најдете на следниот линк www.schooleducationgateway.eu/en/pub/news_events/user_survey.htm, а е достапен на 23 европски јазици.

Повеќе...