Архива на новости

Јули 2015

РАБОТНА СРЕДБА ЗА ЕУРОПАС И ЕУРОГАЈДЕНС

На 10.07.2015 година (петок) во 13.30 часот во просториите на Центарот за образование на возрасни се одржа работна средба за запознавање со програмите ЕУРОПАС и ЕУРОГАЈДЕНС. Целта на одржување на оваа работна средба е дел од Годишната програма на ЕУРОПАС и ЕУРОГАЈДЕНС на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, како и запознавање со елементите и придовките од овие две програми. На оваа средба присуствуваа 5 вработени лица од  на Центарот за образование на возрасни.

Повеќе...

Резултати за акција КА107 - прв рок 2015

15 јули 2015

Националната агенција ги објавува резултатите од евалуацијата на апликациите пристигнати за акцијата КА107 прв рок 2015г.:

 

ИНСТИТУЦИЈА

Регистарски бр.

Вкупно одобрен буџет

1

Универзитет Апостол Павле - Охрид

2015-1МК01-КА107-002805

8.360 евра

2

Евро Колеџ - Куманово

2015-1МК01-КА107-002761

5.460евра

3

Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово

2015-1МК01-КА107-002795

6.440 евра

 

Повеќе...

РАБОТНИ СРЕДБИ ЗА ЕУРОПАС И ЕУРОГАЈДЕНС

На 01, 02 и 05 јуни 2015 година се одржаа работни средби за програмите Еуропас и Еурогајденс во Центар за стручно образование и обука, Агенција за вработување на Република Македонија и Биро за развој на образованието. Целта на овие работни средби беше запознавање со новостите на елементите на Програмите Еуропас и Еурогајденс

Повеќе...