Архива на новости

Август 2015

ПОВИК ЗА КОНТАКТ СЕМИНАР ВО ИТАЛИЈА ЗА УЧИЛИШНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Целта на тренингот:

Контакт семинарот има за цел да се споделат и да се откријат  нови политики за обновување и приоди во оваа област, со цел создавање на вкрстени стратешки партнерства за прашањето на NEET. Да се биде NEET има сериозни негативни последици врз поединецот, општеството и економијата. Да се биде NEET може да доведе до голем број на социјални недостатоци, како што се  незадоволство, несигурност и слабо вработување во иднина, навреда на младите и ментални и физички здравствени проблеми.

Контакт семинарот ќе се реализира во Неапол, Италија од  5 до 7 ноември 2015.

Повеќе...

Резултати од евалуацијата на апликациите пристигнати за акцијата КА2 - 2015г

Националната агенција ги објавува резултатите од евалуацијата на апликациите пристигнати за акцијата КА2 - 2015г, за рокот 31 март 2015г. Во овој рок, за четирите подакции КА201/КА202/КА203 и КА204, пристигнаа вкупно 41 апликации за проекти од областа на стратешки партнерства. По завршениот процес на техничка проверка, евалуација и селекција беа донесени решенија за доделување грант за вкупно 13 апликации.

Повеќе...