Архива на новости

Септември 2015

Воведен состанок за Еразмус+ КА201 и КА202

Во рамките на активностите на подготовка на грантираните апликанти за ефиксна реализација на проектите од Еразмус+ програмата, Националната агенција организираше воведен состанок за проектите кои што ќе бидат финансирани во рамките на КА201 (училишно образование) и КА202 (стручно образование и обука) во 2015 година.

На состанокот претставниците на Националната агенција ги презентираа процедурите за организација на проектите во наведените акции и одговорија на прашањата на присутните организации во врска со детали од Водичот за програмата Еразмус+.

Повеќе...